Hoppa till huvudinnehåll

Till: Konsultföretagen

Delta inte i upphandlingen - Sjuksköterskor

Vi lever i en marknadsekonomi där tillgång och efterfrågan är det som styr priset. Det råden en global brist på sjuksköterskor, Sverige är inget undantag. Sjuksköterskor är trötta på att omvärlden tror att de kan behandla professionen hur som helst. Genom det föreslagna ramavtal som ligger ute för offentlig upphandling nu, så försöker SKR avtala bort den fria arbetsmarknaden för sjuksköterskor. De har själva angivit i dialogsamtal att målet med upphandlingen är att sjuksköterskor ska välja att arbeta för regionerna istället för konsultföretagen. SKR tycker inte att tillgång och efterfrågan ska styra priset för en sjuksköterska och har istället utformat ett avtal som innehåller; yrkesförbud, minskade ersättningar i en inflation, ökad kontroll med omdisponering av konsult etc.

Om inte följande kan komma garanteras i upphandlingen så kommer sjuksköterskor härmed inte jobba för konsultföretagen.

Vi kräver:
- Slopade karenskrav, det är inte rimligt med yrkesförbud för en profession där det råder brist.

- Konsultsjuksköterskan har rätt att neka omdisponering under pågående uppdrag utan att riskera avbokning.

- Garanterade 1-2st betalda introduktionsdagar.

- Prisjustering, dagens inflation är 6,1%. Ersättningen reduceras med upp till 30% i vissa regioner enligt det nuvarande förslaget i ramavtalet. Priset bör kvarstå alternativ regleras uppåt, inte tvärt om.

- Sommarersättning, under sommaren (Juni-Augusti) ska ett ersättningen höjas med ca. 15%.

- Avbokningsersättning, om verksamheten avbokar inbokade arbetspass ska ekonomisk kompensation utgå till sjuksköterskan.

Vi bjuder in konsultföretag till dialog och dessa kan kontakta:
Milo Bescher
[email protected]
+46 70 692 52 34

Varför är det viktigt?

Konsekvensen av avtalet kommer bli en pressad situation i vården då konsultföretagen kommer få det svårt att rekrytera då vi sjuksköterskor kommer tacka nej till de rådande föreslagna ramavtal. Samtidigt som detta kommer öka flykten från sjuksköterskeprofessionen, eftersom konkurrensen på marknaden försvinner.

Uppdateringar

2022-04-26 23:53:56 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-04-26 12:36:36 +0200

500 underskrifter nådda

2022-04-26 08:57:02 +0200

100 underskrifter nådda

2022-04-26 08:36:34 +0200

50 underskrifter nådda

2022-04-26 08:28:09 +0200

25 underskrifter nådda

2022-04-26 08:21:46 +0200

10 underskrifter nådda