Hoppa till huvudinnehåll

Till: Styrelsen i Sjukhusen i väster

Sätt in Akutläkarbilen i Alingsås, på Akutmottagningens öppettider.

Akutläkarbilen  i Alingsås Kom till för att  bli akutmottagningen i Alingsås förlängda arm.  De som bemannar bilen är en Akutläkare, specialutbildad sjuksköterska och en sjuksköterska.

Den skulle ge vård i hemmen till de äldre och sköra för att frigöra vårdplatser.
Och underlätta för sjukvårdspersonalen på akutmottagningen i Alingsås.
Idag står våra sjukhus med få vårdplatser detta då politiker valt att banta ner på vårdplatserna på våra sjukhus, 
Alingsås Lasarett är inget undantag.
Våra äldre tvingas ligga vänta länge på vård när de kommer in på ett sjukhus. 
En äldre och skör människa ska aldrig
Behöva vänta på vård när de kommer in till ett sjukhus.
Att kunna ge vården  till den äldre i hemmet är humanare än att låta den ligga vänta länge på vård på ett sjukhus.
Det är även tryggare för den äldre att kunna få vården i sitt hem i större utsträckning.

Idag är Akutläkarbilen bemannad dagtid M- F 08-16
Den går inte på helgerna.

De utför provtagningar sätter in läkemedel och genomför behandlingar direkt hos patientern. De kan sy sårskador, ta blodprov och har även  tillgång till ultraljudsutrustning .

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att bilen går akutmottagningens öppettider som är 
M-F 08-21
L-S  08-21
För att vara den förlängda armen. 
 Finnas för våra äldre och sköra.
För att våra äldre och sköra ska få en  trygghet, för deras anhöriga ska få en trygghet att de finns för dom och Kan
Ordna att de kommer till Sjukvård utanför hemmet om behovet finns.

Idag när bilen endast går dagtid 
08-16 M-F så blir den inte den förlängda armen som var tanken med bilen. 
För att vara akutmottagningens förlängda arm så måste bilen gå de tider akutmottagningen är öppen i Alingsås.
Vi vill se Akutläkarbilen sättas in på Akutmottagningen i Alingsås 
öppettider tider snarast,  för att skapa en trygg vård för de äldre och sköra i hemmet. 
För att Akutläkarbilen  ska vara den förlängda armen för akutmottagningen i Alingsås.
För att frigöra vårdplatser och underlätta för sjukvårdspersonalen på 
Alingsås lasarett.

Ge tryggheten till våra äldre sköra och deras anhöriga.
Ge dom denna vården de har rätt till. 

Det är viktigt att skriva under om ni vill se de äldre sköra få denna vård i sina hem på Alingsås lasarett öppettider.
 För att skapa en trygghet för de 
äldre sköra som deras anhöriga.
Underlätta för vårdpersonalen.

Hur den kommer att överlämnas

Skicka den till berörda.

Alingsås, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2024-07-06 17:57:01 +0200

50 underskrifter nådda

2024-07-06 04:33:50 +0200

25 underskrifter nådda

2024-07-05 17:47:20 +0200

10 underskrifter nådda