Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kent Perciwall (KD) ordförande barn och ungdomsnämnden och Helena Balte, chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås

Dialog om ny skola i Ingared

Byggnationen av en ny skola i Ingared påverkar hela samhället. Om en F-6 skola ersätts med en F-9 skola ställer det krav på infrastruktur och det behövs därför en långsiktig helhetsplan för samhällets framtid. När Ingaredborna får signaler om att man inte är värda att lyssna på och att vårt samhälle inte är värt en långsiktig planering så skapar det ett utbrett missnöje. Därför är det av stor vikt att politiker inte agerar envåldshärskare utan faktiskt bjuder in till den dialog som de utlovat.

Varför är det viktigt?

I ett demokratiskt samhälle bör medborgarna erbjudas delaktighet i de beslut som berör dom. Att politiker och beslutsfattare för en dialog om större samhällsförändringar borde därför vara en självklarhet. Inga frågor är så komplexa att politiker inte kan diskutera dom med sina väljare.

Barn och ungdomsnämnden ordförande Kent Perciwall (KD) lovade innan valet att inget beslut skulle fattas utan en dialog med Ingaredborna. Nu har han ändrat sig och menar att frågan är för komplex för att diskutera med de boende i Ingared.

441 65 Alingsås, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2022-11-17 18:42:03 +0100

100 underskrifter nådda

2022-11-10 18:35:05 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-10 15:01:18 +0100

25 underskrifter nådda

2022-11-10 13:09:29 +0100

10 underskrifter nådda