Hoppa till huvudinnehåll

Till: Eldning med braskamin/öppen spis

Elda med sur ved

Elda med sur ved

Vad de som eldar med sur ved borde tänka på:
-Snåla inte på att köpa billig sur ved som ni staplar upp under mycket kort tid utomhus
-Nyhuggen ved bör ligga minst 2 säsonger för att den ska hålla lägst fukthalt.
- Om utrymme finns, stapla veden inomhus för att få rätt fukthalt

Fakta:

Ved som fått torka utomhus, under tak, håller en fukthalt på ungefär 30 procent, medan inomhustorkad ved bara är 15 procent fuktig. Ved som lagras utomhus bör täckas över på något sätt, och inte vila direkt mot marken.

-Tyvärr kan en vedeldning utföras på många olämpliga sätt. Att elda med sur ved är ineffektiv och förorsakar ohälsosamma utsläpp!
-Det är mycket olämpligt att ha en vedpanna utan ackumulatortankar, och istället strypa pannan, då förbränningen blir dålig och skorstenen full med sot och tjära.
-Braskaminer håller dessutom inte lika länge som en kamin som används rätt.
-Torr ved eller pellets är det bästa för miljön- och hälsa.
Tänk på era grannars hälsa när ni väljer eldningsalternativ och framför allt vår miljö!

Varför är det viktigt?

När du eldar med fuktig ved kommer du att märka att det ryker mycket om den. Skillnaden syns tydligt om du går ut ur huset och tittar upp mot skorstenen
– Idealbrasan med torr ved ska helst inte ryka särskilt mycket alls, utan mest synas som en värmedallring i luften ovanför skorstenen.
-En brasa gjord på sur ved avger däremot massor av rök och mycket lukt och i värsta fall rentav sotflagor som singlar ner över omgivningarna. Inget vidare för inandningsluften – och inte för grannsämjan heller!

-Fuktig ved medför också risk för att röken fastnar som tjära och sot i skorstenen vilket i värsta fall kan orsaka skorstensbrand. Så var noga med veden och elda säkert!

Precis som vid all annan förbränning bildas det luftföroreningar även vid vedeldning. I vissa områden, särskilt tätbebyggda områden med mycket vedeldning, är vedeldning en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar. När man eldar ved sker till exempel utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och små partiklar. Små partiklar kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet och vissa polycykliska aromatiska kolväten, såsom bens(a)pyren, är cancerframkallande. Särskilt känsliga för dessa utsläpp är barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Genom att elda enligt råden ovan minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar från både gamla och nya eldstäder.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier


Anledningar att skriva under

  • Värna om vår miljö och även hälsa!