Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utbildningsdepartementet

En MENSkligare skola

Sveriges elever behöver ha tillgång till fria bindor och tamponger i skolan - för en trygg, jämställd och inkluderande utbildningsmiljö! Hälften av befolkningen har mens ibland, så även barn och unga. Menscykeln påverkar människor socialt, ekonomiskt och hälsomässigt oavsett ålder, den får inte viftas bort som en privat hygienfråga. Enligt skollagen ska alla skolor ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga för skillnader som kan påverka utbildningen. Barn och unga lever i hög grad på villkoren av vad deras föräldrar och övriga omgivning kan och vill ge dem, både fysiskt och socialt. Att erbjuda fria mensskydd på skolor är ingen universallösning mot de hinder socioekonomisk utsatthet i kombination med begränsande menstabun innebär, men det är ett viktigt steg för att göra skolan än mer jämställd och rättvis, samt skapa jämlika förutsättningar för alla elever.

Uppropet syftar till att visa upp det breda stöd som finns för sakfrågan och vi önskar:
* att utbildningsdepartementet uppmuntrar och hjälper kommuner att genomföra systematiska tester av hur man bäst kan erbjuda skolelever bindor och tamponger i skolans lokaler
* att utbildningsdepartementet utvärderar och utreder möjligheterna att på nationell nivå påverka skolor att erbjuda fria mensskydd till eleverna

Varför är det viktigt?

Våren 2021 gjordes den första nationella Sifoundersökningen om ungas erfarenheter av mensfattigdom, tabun och menshälsa. Resultatet visar tydligt att tillgängliga mensskydd i skolan behövs. 5 procent uppger i Sifoundersökningen att de någon gång har varit med om att de själva eller deras familj inte haft råd med mensskydd. Nyligen kom BRIS ut med siffror som visade att var tolfte barn i Sverige lever med en förälder som har skulder hos Kronofogden. Ekonomi är inte det enda som påverkar barn och ungas tillgång till mensskydd. 71 procent uppgav att de någon gång tvingats använda toalettpapper eller något annat som nödlösning för att de inte haft tillgång till mensskydd. 15 procent att det hänt att de tvingats använda mensskydd så länge att de blött igenom för att de inte haft möjlighet att byta. 20 procent av de tillfrågade har ofta tyckt att det varit pinsamt att köpa mensskydd eller be att få låna ett. Så kan vi inte ha det.

Mensen kan komma oväntat, skydden kan bli fulla och läcka igenom, eller så har man bara glömt den extra bindan hemma. Det blir en ond spiral när det inte finns mensskydd på plats och många upplever det som pinsamt att köpa och fråga om mensskydd eller prata om mens. Lägg till att 14 % av de svarande uppger att de någon gång varit oroliga över att inte ha råd med eller tillgång till mensskydd. Att oroa sig tar mycket energi och tillgängliga mensskydd på skolan bidrar till trygghet, bättre menshälsa, skapar studiero och gör det enklare att koncentrera sig på viktiga saker.

Denna namninsamling är en del av kampanjen #enmenskligareskola, som initierades av den ideella organisationen MENSEN 2021 men som nu har transformerats till en plattform där sakfrågan är i fokus. En MENSkligare skola har växt till en kampanjrörelse för alla som vill se fria mensskydd i svenska skolor. Läs mer på: https://enmenskligareskola.se/, och följ kampanjens Instagram på @enmenskligareskola.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen pågår fram till internationella mensdagen 28 maj 2023. Därefter skickas den till Utbildningsdepartementet, ihop med statistik och forskningsunderlag, för att visa upp både det breda stöd som finns för En MENSkligare skola - och det stora behovet.

Links

Uppdateringar

2021-12-28 22:22:28 +0100

500 underskrifter nådda

2021-12-02 20:53:32 +0100

100 underskrifter nådda

2021-12-01 15:30:25 +0100

50 underskrifter nådda

2021-11-29 21:05:26 +0100

25 underskrifter nådda

2021-11-26 15:20:11 +0100

10 underskrifter nådda