Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kungälvskommun, Trafikverket, Västtrafik

Förbättra Ytterby station!

Gör tågresandet enkelt och bekvämt
Fler regn– och vindskyddade väntplatser på en förlängd perrong
Öka antalet p-platser för pendlare
Låsbart cykelgarage
Öka takten för att anlägga dubbelspår -en förutsättning för tätare turer.
Gör tågresandet tryggt och säkert
• Ingen gångtrafik över tågspåren
• Ingen korsande bil/busstrafik över barnens cykel- och gångstråk vid infarten till pendelparkering och busstation.

Varför är det viktigt?

Vi uppmanar ansvariga myndigheter att aktivt bidra till omställningen: Samverka skyndsamt och visa de nytillkomna tågresenärerna från Ytterby, att ni kan möta och svara an till de nya resvanorna.

/ Omställning Kungälv -arbetsgrupp Fossilfritt resande
https://omstallningkungalv.se/.

Ytterby, Kungälv, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-12-12 17:11:33 +0100

500 underskrifter nådda

2023-11-04 10:04:30 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-03 19:04:21 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-03 07:04:30 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-02 21:51:45 +0100

10 underskrifter nådda