Till: Politiker & medborgare

Förbjud flygresor kortare än 199 mil

Vara medvetna om de extremt positiva följderna av att flygresor kortare än 199 mil förbjuds.

Varför är det viktigt?

För att flygresor är tillsammans med kött de största orsakerna till klimatkrisen.

Om vi tar bort flygresor kortare än 199 mil kommer vi stoppa den globala uppvärmningen kraftigt och tiden då det blir för sent att rädda klimatet kommer skjutas upp från år 2027 till år 2095.

Sedan kommer det finnas Hyperloop, som är ett snabbare sätt att resa som är mycket mer miljövänligare än tåg som kommer att börja tas i bruk under 2040-talet.

Hur den kommer att överlämnas

Till politiker

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL