Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skogsstyrelsen

Fortsätt registrera våra nyckelbiotoper i svensk skog!

Fortsätt registrera våra nyckelbiotoper i svensk skog!

Den 1 januari 2021 kommer Skogsstyrelsen sluta att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Beslutet har fått massiv kritik från både internt inom Skogsstyrelsen, andra myndigheter och organisationer.
Inventeringen av nyckelbiotoper ger kunskap om var de mest skyddsvärda skogarna i Sverige finns. Idag är endast ca 2 procent av den produktiva skogsmarken i hela Sverige registrerad som nyckelbiotoper. Den största delen av dessa, hela ca 85 procent, är inte långsiktigt skyddade.
Skogsstyrelsen bedömer att hela ca 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkades enbart i nordvästra Sverige mellan år 2000-2017.
Vi har mindre än 10 procent produktiv skog med höga naturvärden kvar i Sverige idag och alla skogar som saknar långsiktigt formellt skydd kan riskera avverkning. Forskning pekar på att vi måste skydda minst 20 procent produktiv skogsmark i Sverige och så mycket skyddsvärd skog finns inte ens kvar i Sverige idag. Det innebär att vi måste restaurera och återskapa skogar för att långsiktigt kunna bevara skogens växt- och djurliv.
Vi måste därför sluta avverka de sista oskyddade skogarna med höga naturvärden som finns kvar idag. Om en skog registreras som nyckelbiotop blir det svårare för skogscertifierade markägare att sälja virket om skogen avverkas och därför avstår en del markägare från att avverka just registrerade nyckelbiotoper.
Det var en oenig styrelse inom Skogsstyrelsen som fattade det förhastade beslutet att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar trots både interna och externa protester. Konsekvenserna av stoppet för naturhänsynen är inte tillräckligt utredda. Det nya arbetssättet för utredning av avverkningsanmälningar som Skogsstyrelsen nyligen tagit fram (från 2020-12-01) är inte tillräckligt granskat och utrett. Det föregår även regeringens arbete med den nya skogsutredningen.

Jag begär därför att Skogsstyrelsen omprövar sitt beslut och istället prioriterar ökad registrering av nyckelbiotoper!

Varför är det viktigt?

Vi når inte våra miljömål idag. Att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar kommer att leda till att Sveriges miljöarbete för den biologiska mångfalden urholkas.
Som svensk medborgare protesterar jag mot att Skogsstyrelsen inte tar sitt ansvar och skyddar den skog som behöver skyddas. Minst 50% av Sveriges skogar skulle behöva långsiktigt skydd för att våra miljömål och klimatmål ska kunna nås.

Uppdateringar

2020-12-31 17:29:00 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-12-30 21:38:27 +0100

500 underskrifter nådda

2020-12-30 14:42:21 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-30 14:07:16 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-30 13:42:40 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-30 13:24:50 +0100

10 underskrifter nådda