Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sundsvalls kommun och trafikverket

Gång-/cykelväg södra Alnö

Kampanjen är avslutad.

Gång-/cykelväg södra Alnö

Påbörja byggandet av gång- och cykelväg längs södra alnös livsfarliga bilväg.

Varför är det viktigt?

Södra alnö får fler och fler permanentboende. En utveckling som varit tydlig ända sedan man drog kommunalt vatten och avlopp till samtliga hushåll på södra delen av ön. Fler och fler promenerar därför längs skärgårdsvägen, många med små barn och/eller barnvagnar.
Att skärgårdsvägen är så smal medför en fara för fotgängare och cyklister.

Hur den kommer att överlämnas

Insamlingen ska mailas till kommunpolitiker och trafikverket.

Sundsvall, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-12-20 08:21:30 +0100

500 underskrifter nådda

2020-12-15 08:19:58 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-14 16:46:14 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-14 12:19:58 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-14 10:39:22 +0100

10 underskrifter nådda