Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sundsvalls kommun och trafikverket

Gång-/cykelväg södra Alnö

Kampanjen är avslutad.

Gång-/cykelväg södra Alnö

Påbörja byggandet av gång- och cykelväg längs södra alnös livsfarliga bilväg.

Varför är det viktigt?

Södra alnö får fler och fler permanentboende. En utveckling som varit tydlig ända sedan man drog kommunalt vatten och avlopp till samtliga hushåll på södra delen av ön. Fler och fler promenerar därför längs skärgårdsvägen, många med små barn och/eller barnvagnar.
Att skärgårdsvägen är så smal medför en fara för fotgängare och cyklister.

Hur den kommer att överlämnas

Insamlingen ska mailas till kommunpolitiker och trafikverket.

Sundsvall, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Det bor så pass mycket folk härute nu, så det är dags att det händer något med ”ko stigen”. Farligt för gående o cyklister
  • Det är livsfarligt att gå på sträckan. Hastighet hålls inte, kurviga och trångt. När det är halt och mörkt än mer farligt. Varför byggdes det inte en gångväg när kommunen ändå grävde upp för kommunalt vatten????
  • Jaga är boendes på denna sida av Alnön och ser ett stort behov och värde i en gång och cykelväg. Vägen är idag smal och farlig, vilket utgör en stor fara. Det är många gåendes och cyklandes runt Alnön samt åkare på rullskidor. Under sommaren är det extra mycket trafik i och med badgäster. En cykel- och gångväg skapar ökad turism samt en positiv utveckling av vilja att flytta till Alnö vilket är bra för Sundsvall.

Uppdateringar

2020-12-20 08:21:30 +0100

500 underskrifter nådda

2020-12-15 08:19:58 +0100

100 underskrifter nådda

2020-12-14 16:46:14 +0100

50 underskrifter nådda

2020-12-14 12:19:58 +0100

25 underskrifter nådda

2020-12-14 10:39:22 +0100

10 underskrifter nådda