Hoppa till huvudinnehåll

Till: Bildningsnämnden bör inse att frågan om Garpenbergs skola ska lyftas i Kommunfullmäktige där demokratin kan verkställas i detta samhällspåverkande beslut. Så har kommunen praktiserat denna typ av fråga tidigare, varför inte nu?

Ge demokratin en ärlig chans!

Beslutet om Garpenbergs skolas vara eller icke vara ska tas i Kommunfullmäktige!

Information från kommunens hemsida:
"Det är fullmäktige som beslutar i principiella frågor och i frågor som är av stor betydelse för Hedemora kommun och invånarna."

Information från Boverket.se:
Skolor och förskolor är en strategisk samhällsplaneringsfråga.
Omsorgsfullt gestaltade förskolor och skolor är inte bara en utbildningsfråga utan även en viktig fråga för byggande av ett långsiktigt hållbart samhälle.

 4 av 10 av de föräldrar som bor i mindre orter svarar i en SIFO-undersökning att de inte ser en framtid där de bor om den närmsta grundskolan skulle läggas ned. 


Varför är det viktigt?

Vi måste vända utvecklingen i Hedemora kommun, avveckling är inte vägen framåt.
En vision om befolkningsökning  till 2038 är antagen, dit är vi inte på väg idag!


Om skolan läggs ner i Garpenberg kommer barnfamiljer inte flytta in. Matsalen kommer antagligen inte bli kvar, då försvinner också möjligheten till pensionärernas luncher. Gympasalen kommer sägas upp och inte kunna nyttjas av allmänheten, fastighetspriserna kommer sjunka med ödehus som följd. Busslinjer dras in. Risken för social dumping ökar.

Hur kan det vara okej att ta det här beslutet med så oerhört kort framförhållning och efter att barnen gått på sommarlov? Det skapar väldigt mycket oro.

Den här gången rör det Garpenberg, vilken ort är näst på tur?
Hedemora, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-06-07 15:17:24 +0200

100 underskrifter nådda

2024-06-07 09:42:17 +0200

50 underskrifter nådda

2024-06-07 05:55:36 +0200

25 underskrifter nådda

2024-06-06 23:17:11 +0200

10 underskrifter nådda