Till: Region Stockholm

Ge sjukvårdspersonalen i Stockholm lön enligt krisvårdsavtalet!

Aktivera krisvårdsavtalet (krislägesavtalet) så sjukvårdspersonalen i Stockholm vettig lön för sitt arbete, som inte bara är extremt ansträngande utan också en fara för deras egen hälsa.

Varför är det viktigt?

"Vårdförbundet har tecknat ett krislägesavtal med SKR/Sobona för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt. Utgångspunkten är att arbetstagaren sysselsätts inom ramen för sina yrkeskvalifikationer och om legitimation eller behörighet krävs ska detta respekteras, något som varit viktigt för Vårdförbundet. " [1]

Den som utför ett svårt och riskfullt arbete för andras skull har också rätt att få en lön som motsvarar det arbete som utförs. Låt avtalet träda i kraft eftersom det redan är kris i sjukvården sedan länge [2]

KÄLLA:

[1] Vårdförbundet, Krislägesavtal https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt/fragor-och-svar/krislagesavtal/
[2] Aftonbladet, Sjuksköterska: "Vi har redan katastrofsjukvård", https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9v4z2q/sjukskoterska-vi-har-redan-katastrofsjukvard

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL