Till: Socialstyrelsen

Gratis färdtjänst

Göra så vi funktionsnedsatta som inte kan köra bil kan få gratis färdtjänst

Varför är det viktigt?

För vi måste ju också kunna komma ut i världen och se folk

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL