Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges Kommuner och Landsting

Gratis parkering för hemtjänsten

De som jobbar i hemtjänsten ska inte behöva betala för parkering ur egen ficka.

Arbetet som utförs är av intresse för hela samhället och därför borde särskilda tillstånd för bilar som används inom hemtjänsten införas. Ingen ska behöva gå back ekonomiskt på att jobba.

Varför är det viktigt?

Varje dag utförs en stor del av all vård i Sverige hemma hos vårdtagarna. Vilket betyder att de som utför vården åker runt mellan dem som de hjälper, tanken i sig är fin eftersom det ger äldre och sjuka möjlighet att få bo kvar hemma men ändå få den vård som krävs.

Men det innebär också att de som arbetar inom hemtjänsten arbetar under ständig stress eftersom schemat är tight och det är många hem som ska besökas under dagen.

Lägg till trafikstockningar och parkeringsbrist och stressen ökar ännu mer. Att dessutom behöva betala för den parkering som man gör i tjänsten faller utanför all rim och reson. Därför borde alla de fordon som används av hemtjänsten vara befriade från att betala parkeringsavgift.

Källa:
http://www.dn.se/sthlm/en-p-bot-kan-ata-upp-lonen-for-hemtjansten/

Uppdateringar

2016-04-16 15:23:33 +0200

25 underskrifter nådda

2015-02-19 09:15:30 +0100

10 underskrifter nådda