Hoppa till huvudinnehåll

Till: Personer med sjukersättning och handikappbidrag

Handikappersättning/merkostnadsersättning

Ta bort reducerad handikappbidrag när man får sjukersättning.
Så här står det i lagen: För dig som är blind
Om du är blind har du rätt till handikappersättning på den högsta ersättningsnivån. Om du samtidigt får hel sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension så sänks din ersättning till den lägsta ersättningsnivån. Men om du har merkostnader eller behov av stöd på grund av din funktionsnedsättning kan du få en högre nivå.

För dig som är gravt hörselskadad
Om du är gravt hörselskadad har du rätt till handikappersättning på den lägsta nivån. Du kan ha rätt till en högre nivå om du har merkostnader eller behov av stöd på grund av din funktionsnedsättning.

Varför är det viktigt?

När man får sjukersättning, vilket är betydligt mindre än lön, så är det väldigt viktigt att kunna försörja sig själv. Men när du får sjukersättning reduceras ditt handikappbidrag till den lägsta nivån, fast utan sjukersättning skulle du få den högsta nivån, om du är blind, synskadad eller gravt hörselskadad.

Uppdateringar

2024-03-13 14:04:35 +0100

10 underskrifter nådda