Till: Hyresgäster, främst pensionärer och unga som söker eget boende.

Hyreslägenheter som i Wien

Gå ut på gator och torg i vår och demonstrera mot höjda marknadshyror. Hur ska man ha råd att bo i framtiden? Det kommer att behövas mer folk inom omsorgssektorn och vården, t.ex. och de har ju ofta låga löner.

Varför är det viktigt?

För att bostaden ska vara en mänsklig rättighet, ingen handelsvara. För att vi behöver riktig demokrati när det gäller bostadsfrågan. Marknadsliberalismen har gått för långt! I Wien lär 80% av invånarna bo i hyreslägenheter. Subventioner gör att människor har råd med hyrorna. Våra politiker borde studera situationen där.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL