Till: Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm

Inför avdragsgill representation

Efter pandemin, under pågående elkris, skenande inflation och annalkande lågkonjunktur vore det en lämplig åtgärd att införa avdragsfri representation under den närmaste treårsperioden.

Besöksnäringen är en bransch som tog mycket stryk under pandemin. Många som permitterades kom aldrig tillbaka till jobb, skulder i form av skatteanstånd skapades. När restriktionerna försvann påbörjades en viss återhämtning. Sen kom Rysslands invasion av Ukraina och med det en energikris och en kraftig inflation. En perfekt storm enligt vissa.

Krogsverige är inte rustat för en lågkonjunktur, det finns inga fylla lador. För att undvika en total kollaps vore en översyn av representationsreglerna ske. Vi menar att den förlorade skatteintäkten tas igen med en förstärkt bransch och räddade arbetstillfällen.
Samtidigt bör villkor för kostförmåner och avdrag ses över.
Låt det bli en fri förmån, det handlar inte om en lunch där den som arbetar kan gå iväg och spendera hur och med vem den vill. I realiteten äts lunchen snabbt på plats utan möjlighet att välja kost. Ofta med planering av arbete och ibland ståendes.

Små förändringar som bidrar till bättre villkor för branschen direkt.

Varför är det viktigt?

Det gäller att hjälpa en bransch i kris ur kris, innan kris.