Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sölvesborgs kommun, övriga kommuner i Sverige och Regeringen

Sölvesborg kan bättre – Inför nationell flaggning under pride

Sölvesborg spä inte på hatet mot människor som kämpat i århundraden för att accepteras av samhället. Inför nationell flaggning under prideveckan.

Varför är det här viktigt?

Prideflaggan utgör inget hot mot någon. Den bryter inte några traditioner, den visar på öppenhet och kärlek och är en symbol för allas lika rätt till kärlek och att få vara den de är. Sölvesborgs kommun har precis sagt att de inte står för något av detta i och med sitt förbud att hissa den under prideveckan i Stockholm.

Det är en enkel handling att hissa prideflaggan där man som kommun visar att alla ens medborgare är lika viktiga för hela samhället. I sex år har Sölvesborgs kommun gjort detta, men inte längre. SD-kommunalrådet Louise Erixon i Sölvesborg säger att “kommunen bara ska följa de allmänna och nationella flaggdagarna.”

Sölvesborgs kommun är inte ensamma, politiker i Ronneby och Svalöv vill också förbjuda hissning av prideflaggan. Det är bara en tidsfråga innan dessa odemokratiska vindarna har blåst bort prideflaggan och dess innebörd all världens väg.

Därför måste vi sätta press på Regerigen att agera – gör prideveckan till en nationell flaggvecka och kväv de odemokratiska strömningar i sin linda. Stå upp för kärleken istället för hat. Skriv under namninsamlingen så vi kan visa regeringen och landets kommuner att vi inte tolererar folkvalda politikers agerande mot hbtq+ personer

Källor:
Aftonbladet, 13 september 2019, Sölvesborgs styre stoppar regnbågsflaggan
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g7jELA/solvesborgs-styre-stoppar-regnbagsflaggan

Blekinge Läns Tidning, 12 september 2019, SD vill stoppa Prideflaggor i Ronneby
http://www.blt.se/ronneby/sd-vill-stoppa-prideflaggor-i-ronneby/

SVT, 7 juni 2019, SD-toppen Teddy Nilsson vill förbjuda prideflaggan
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/sd-toppen-teddy-nilsson-vill-forbjuda-prideflaggan


Anledningar att skriva under

  • Bakåtsträvare oroar mig. Allas lika värde är så viktigt i vår onda värld.
  • Det är min plikt och rättighet, samt visa på allas lika värde
  • För att vi ska gå framåt i jämställdhets arbetet,inte bakåt.

Uppdateringar

2019-09-22 12:02:34 +0200

500 underskrifter nådda

2019-09-13 17:20:42 +0200

100 underskrifter nådda

2019-09-13 16:10:56 +0200

50 underskrifter nådda

2019-09-13 15:54:08 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-13 15:41:33 +0200

10 underskrifter nådda