Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagspartierna

Inför skyddsgrund för klimatflyktingar!

År 2050 beräknas fler än 200 miljoner människor leva på flykt på grund av klimatförändringar. Redan idag är det ett lika vanligt skäl att lämna sitt hem som krig och konflikt. Det är hög tid för klimatflyktingar att erkännas och få det skydd de behöver! Därför bör de svenska riksdagspartierna införa klimatförändringarna som ny skyddsgrund för flyktingar.

Varför är det viktigt?

Klimatförändringarna drabbar oss alla, men vissa mer än andra. Torka, bränder, översvämningar och extremväder kommer att bli allt vanligare och tvinga många människor på flykt. Redan 2050 beräknas 200 miljoner människor ha tvingats på flykt på grund av klimatförändringarna, det är över tre gånger fler än det totala antalet flyktingar idag. Ändå är begreppet "klimatflykting" inte ett erkänt skäl att söka skydd enligt FNs flyktingkonvention. Klimatflyktingars möjlighet att få skydd är alltså minimal. Detta måste ändras!

I IPCC:s första rapport från 1990 angavs människors migration som den enskilt största konsekvensen av klimatförändringarna. Klimatflyktingar är alltså inget nytt begrepp, utan har varit med i otaliga forskningsrapporter sedan flera årtionden tillbaka. Redan nu har flera öar hamnat under vattenytan och fler önationer är i riskzonen. När allt mer land svälja av haven försvinner också människors hem och möjlighet att bo kvar. Vi kan inte vänta längre med att agera.

Sverige har möjligheten att vara en global föregångare. Vi bör gå före och ta ansvar för den klimatpåverkan vi har i världen och för människorna som drabbas. Och eftersom Sverige är ett av de länder med störst ekologiskt fotavtryck har vi också ett ansvar att hjälpa dem som flyr från klimatförändringarna vi skapat. Därför bör vi införa skyddsgrund för klimatflyktingar.

Klimatförändringarna drabbar människor nu. Klimatflyktingar behöver omfattas av det skyddet Sverige kan ge. Inför en skyddsgrund för klimatflyktingar nu!

Uppdateringar

2018-08-21 20:50:30 +0200

100 underskrifter nådda

2018-08-20 16:32:07 +0200

50 underskrifter nådda

2018-08-20 14:02:39 +0200

25 underskrifter nådda

2018-08-20 13:31:49 +0200

10 underskrifter nådda