Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla som bryr sig om skogens biologisk mångfald och djurens rätt

Ingen helikopterjakt på älg i Västerbotten!

Skriv på, så att vi kan visa att vi är många som motsätter oss detta!

Varför är det viktigt?

Sveaskog vill skjuta älgar från helikopter i Västerbotten, för att komma tillrätta med "skadorna" med vandringsälgar, som samlas under vintertid på områden med ungskog.

Om de istället lät bli att röja bort alla lövträd från sina plantager, skulle inte älgarna behöva vara hänvisade till tall som enda återstående födokälla vintertid, när älgkorna dessutom är dräktiga. Att tillåta större andel löv förespråkas dessutom av Skogsstyrelsen, som ett sätt att klimatsäkra virkesåkrarna mot insekt- och svampangrepp, skogsbränder och stormfällning.

Man skulle önska att åtminstone statliga Sveaskog tog till sig ny kunskap, istället för att sälla sig till utrotningskampanjen mot älgen, som de privata skogsbolagen bedriver.

Källor: Svensk jakt, Sveaskog vill skyddsjaga älg från helikopter, https://svenskjakt.se/start/nyhet/sveaskog-vill-skyddsjaga-alg-fran-helikopter/

Folkbladet, Älgjakt med helikopter och drönare kritiseras, https://www.folkbladet.nu/2020-01-17/algjakt-med-helikopter-och-dronare-kritiseras

Uppdateringar

2020-02-24 14:58:16 +0100

Namninsamlingen är en framgång med 662 underskrifter

2020-02-20 09:16:55 +0100

500 underskrifter nådda

2020-02-18 20:44:51 +0100

100 underskrifter nådda

2020-02-18 19:26:11 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-18 18:30:05 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-18 18:08:16 +0100

10 underskrifter nådda