Hoppa till huvudinnehåll

Till: Andreas Widmark

INGEN ORKESTER PÅ KATEDRALSKOLANS UTSPRING 2025

Vi, elever på Katedralskolan i Uppsala, vill INTE att en orkester ska spela under våra utspring. Istället ska musik spelas ur högtalare där varje klass har möjligheten att själva få välja låt att springa ut till. 

Studenten är en mycket stor milstolpe i livet och betyder otroligt mycket för många elever. Utspringet är en av de starkaste symbolerna för denna förändring, och därför borde vi få springa ut till musik som förhöjer stämningen istället för drar ner den. Orkestern, som har spelat tidigare år, anser vi ta bort från den viktiga stund i våra liv. 

Att orkester spelar under utspring har motiverats med att detta är en tradition, vilket vi inte anser det vara. Om detta nu är en tradition så menar vi att det ändå borde ändras på, då vi borde få en så bra student som möjligt eftersom vi endast kommer få uppleva det en gång.

Låt elever få en så värdig student som möjligt genom att INTE låta en orkester spela under våra utspring!

Varför är det viktigt?

Vi förtjänar en så bra och värdig student som möjligt och att en orkester spelar under våra utspring ger oss inte detta. 
Studenten är en upplevelse som man bara för genomleva en gång och därför borde vi, som tar studenten, få vara med och bestämma över vår student för att vi förtjänar att kunna njuta av denna milstolpe så mycket som möjligt. 
Skolgatan 2, 753 12 Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-06-10 17:20:50 +0200

100 underskrifter nådda

2024-06-10 12:33:40 +0200

50 underskrifter nådda

2024-06-10 11:23:48 +0200

25 underskrifter nådda

2024-06-10 10:10:22 +0200

10 underskrifter nådda