Hoppa till huvudinnehåll

Till: Coop, ICA, Willys mfl.

Sluta sälja kött som kommer från Amazonas

Sluta sälja kött som kommer från Amazonas. Företaget Norvida importerade miljoner portioner oxfilé i fjol för att tillgodose svenskarnas behov under nyårsfirandet. Detta kött säljs sedan vidare till Coop, ICA, Willys mfl.

Köttet kommer ifrån JBS som är ett företag i brasilien som bidrar till skövlingen av Amazonas. JBS har en mörk historia av korruption, mutor och misstankar om att ruttet kött har exporterats genom mutor. Företaget har 35 anläggningar spridda i 10 brasilianska stater, som inkluderar flera av landets stater som ligger inne i Amazonas. Kritiker menar att JBS inte kan garantera att nötkreaturen som de köper inte betat på regnskogsmark som illegalt skövlats och bränts eller som ligger inom urfolksterritorier. Detta trots löfte att de skulle försäkra sig om att deras djur inte kommer från illegala gårdar.

Nordea sålde sitt innehav i JBS vilket ger en signal till andra banker och företag att den typen av investering eller samarbete inte är okej.

Om global sjöfart var ett land, skulle det vara den sjätte största producenten av växthusgasutsläpp. Det är 10 358 kilometer mellan Brasilien och Sverige.

Vi behöver inte importera kött, vi kan producera vårt eget. Det kräver dock att vi minskar vårt köttintag, eller avstår helt samt uppfinner en ny tradition för matbordet under nyårsfirandet. Inspirera era kunder att välja rätt. Sälj inte kött från JBS och Amazonas.

Läs mer: https://www.amazonwatch.se/norvida

Varför är det viktigt?

En regnskog som mår bra är en av jordens bästa försvar mot klimatförändringar. Världens tropiska skogar, och Amazonas är den största av dessa, absorbera för närvarande cirka 20 procent av den koldioxid som produceras från förbränning av fossila bränslen. En femtedel av allt sötvatten på planeten finns i Amazonas och det spelar en viktig funktion i regleringen av de globala och regionala klimatförändringarna. Vattenkondensering, avdunstning och transpiration över Amazonas är centrala drivkrafter för den globala atmosfärens cirkulation.

Ovan foto från skövlingen i Amazonas: Paulo Whitaker/Reuters

Hur den kommer att överlämnas

Till respektive matvarukedja samt till huvudimportören Norvida.

Länkar

Uppdateringar

2021-03-31 23:17:51 +0200

500 underskrifter nådda

2020-11-18 21:35:08 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-11 08:36:25 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-04 05:53:05 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-03 17:46:36 +0100

10 underskrifter nådda