Hoppa till huvudinnehåll

Till: Finansminister Elisabeth Svantesson & Socialminister Jakob Forssmed

Inkludera terapi i friskvårdsbidraget

Friskvårdsbidraget bör spegla behovet av den svenska folkhälsan, och inkludera terapi.

Idag är det möjligt för en arbetsgivare att bidra till personalens styrketräning, fotboll, massage, getyoga och enklare fotvård. Alltifrån hård fysisk träning till avslappningsövningar faller alltså under sådan friskvård som kan subventioneras skattefritt. Däremot faller en aktivitet som att träffa en legitimerad psykolog eller psykoterapeut i förebyggande och hälsofrämjande syfte utanför Skatteverkets definition av friskvård trots psykoterapins erkända goda effekter för individens hälsa.

Psykisk ohälsa som stress, ångest och depression är Sveriges nya folksjukdom och är överlägset den största orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar att psykisk ohälsa ökar bland män och kvinnor i alla åldrar - och att över 40% av alla svenskar i åldern 16 och uppåt uppger att dom lider av milda till svåra problem med ångest och oro.

Samtidigt som vi ser en stor ökning av psykisk ohälsa har den offentliga sjukvården, speciellt vårdcentraler, fått uppleva stora nedskärningar i sin budget. Den offentliga vården har idag svårt att möta den efterfrågan som finns bland befolkningen för deras psykiska problem - milda som svåra. Idag är väntetiden i genomsnitt 12 månader för att träffa en psykolog på en vårdcentral.

Terapi har kliniskt bevisad effekt på ångest, stress, depression och många andra symtom relaterade till mild till måttlig psykisk ohälsa - och kan användas som en förebyggande och hälsofrämjande åtgärd.

Varför är det viktigt?

Terapi i hälsofrämjande syfte borde jämställas med andra former av friskvård som är skattebefriande och kan subventioneras av arbetsgivare.

Din psykiska hälsa har lika stor påverkan på din livskvalitet som din fysiska hälsa. Genom att inkludera terapi i friskvårdsbidraget kan vi sänka den ekonomiska tröskeln för miljoner svenskar och därmed tillgängliggöra resurser i form av privatpraktiserande psykologer och psykoterapeuter. Terapi har visat sig särskilt effektiv hos patienter som får behandling i ett tidigt skede och minskar risken att de drabbas av svårare psykisk ohälsa, med sjukskrivningar och andra negativa samhällskonsekvenser som följd.

Skiv under om du också vill att terapi ska ingå i friskvårdsbidraget.
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Länkar

Uppdateringar

2023-11-11 14:06:08 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-11-09 20:04:23 +0100

500 underskrifter nådda

2023-11-08 21:08:40 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-08 19:54:06 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-08 18:54:52 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-08 18:23:37 +0100

10 underskrifter nådda