Hoppa till huvudinnehåll

Till: Migrationsverket

Jag vill få hem min älskade lilla fru!

Jag vill att min älskade fru ska få permanent uppehållstillstånd och bli en del av ett växande Sverige.
Problemet är en övertolkning av regelverket kombinerat med en mycket bristfällig inläsning av ärendet innan beslut fattats.
Handläggarna har uppvisat en förbluffande arrogans , brist på helhetssyn, kommunikation, noggrannhet, eget ansvar och sunt förnuft.
Hon har blivit utvisad med enorma konsekvenser för familjen.
Hon är välutbildad, gift med en svensk man, integrerad, talar flytande svenska, har bott i Sverige i 7 år och hade fast jobb.
Blir utvisad pga administrativa missar som enkelt kunnat korrigeras om minsta vilja funnits.
Beslutet måste upphävas!

Varför är det viktigt?

Min välintegrerade fru har varit tvungen att lämna sitt hem, sin familj och sitt fasta jobb för ett slarvigt beslut från migrationsverket.
Om vi kan ändra detta beslut kan det öppna vägen för andra som gärna vill bli en del av Sverige och bidra till ett fungerade samhälle och vår gemensamma välfärd.
Migrationsverkets riktlinjer är för snäva och okänsliga för att stämma överens med sunt förnuft och landets bästa

Hur den kommer att överlämnas

Till Migrationsverket

Länkar

Uppdateringar

2023-04-24 14:25:10 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-04-23 14:10:26 +0200

500 underskrifter nådda

2023-04-22 17:28:25 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-22 15:47:09 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-22 15:07:58 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-22 14:49:37 +0200

10 underskrifter nådda