Till: Sveriges kommuner, speciellt Solna kommun

Kasta inte ut människor på gatan! Ta ansvar för nyanländas situation!

Kasta inte ut människor på gatan! Ta ansvar för nyanländas situation!

Till Solna kommun,
Vi är mer än 200 personer som har placerats på Bredkilsbacken i Solna efter införandet av Bosättningslagen. Vi har snart varit här i Solna i två år men nu går våra korttidskontrakt ut. Vi bor två och två i rum på 19 kvadratmeter i bostadsbaracker. De flesta av oss delar rum med människor vi inte känner. I en del rum bor familjer med fyra barn. Vi betalar 5200 kronor per månad i hyra för vårt boende. Vi står i bostadsköer men två år är för kort tid för att få en lägenhet. Det tar minst 11 år att få en lägenhet i Stockholm.

Solna stad säger nu att vi måste flytta ut och man ska säga upp oss. Man ger oss inga alternativ. Många av oss studerar och går på olika utbildningar, vi lär oss svenska, vi utbildar oss till undersköterskor och svetsare, många håller på att kvalificera sig för universitetsstudier. Många har redan fått jobb. Tvingas vi flytta från Stockholmsområdet slås hela vår tillvaro sönder, vi måste sluta på våra jobb och våra skolor. Våra barn rycks upp från skolor och förskolor.

Varför är det här viktigt?

De flesta kommuner tar hand om sina nyanlända på ett bättre sätt. De klarar av att bygga bostäder och ger de nyanlända trygga boenden.

Trots att vår boendesituation idag är dålig är det bättre att bo här än att vara bostadslösa eller behöva flytta och börja om på nytt. Vi kräver:

* Stoppa uppsägningarna! Kasta inte ut människor på gatan!

* Fullfölj etableringsplanen och ta ansvar för nyanländas situation här i Solna!

* Ordna med ett värdigt eget boende till alla som en del av etableringsplanen!

Stockholms län

Uppdateringar

2018-03-11 18:04:51 +0100

100 underskrifter nådda

2018-02-22 16:22:17 +0100

50 underskrifter nådda

2018-02-19 21:53:59 +0100

25 underskrifter nådda

2018-02-19 16:18:25 +0100

10 underskrifter nådda