Hoppa till huvudinnehåll

Till: Samstyret i Sölvesborg

Lägg ej ner Falkalyckans äldreboende

Kampanjen är avslutad.

Lägg ej ner Falkalyckans äldreboende

Stoppa nerläggning av Falkalyckans äldreboende till förmån för det privata Frösunda.

Varför är det viktigt?

Falkalyckan är ett demensboende. Dementa personer behöver trygghet och kontinuitet och sin invanda miljö. Därför ska de inte tvingas flytta.

Sölvesborg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Har bla jobbar på Falkalyckan och tycker där är bra!
  • Vart ska dom äldre ta vägen snart när allt ska läggas ner😣 och spara pengar, dom har byggt upp samhället och sen ska dom inte få bo på ett hem😠
  • Är emot alla indragningar i vården

Uppdateringar

2020-01-26 17:00:22 +0100

100 underskrifter nådda

2020-01-26 09:23:30 +0100

50 underskrifter nådda

2020-01-25 21:58:26 +0100

25 underskrifter nådda

2020-01-25 13:59:34 +0100

10 underskrifter nådda