Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering och Politiker i Stockholms stadshus

Lägg ner Bromma Flygplats

Flyglinjerna från Bromma flygplats bör läggas ned till förmån för mer hållbara transportsätt. Politiker måste börja ta klimatkrisen på allvar och sluta gynna ett utdaterat, klimatförstörande transportsätt som flyget.

Bromma har dessutom använts som en bricka i spelet om utbyggnaden av Arlanda. Flygplatsbolaget Swedavia försöker bortförklara en enorm utbyggnad av Arlanda flygplats med att trafiken från den lilla inrikesflygplatsen Bromma kanske flyttar dit. Flyglinjerna bör inte flyttas, utan istället omedelbart ersättas med tåg och buss.

Våra krav:
-Lägg ner Bromma Flygplats stäng de flyglinjer som trafikerar Bromma idag.
-Skrota alla planer på att bygga ut Arlanda flygplats.
-Bygg billiga klimatsmarta hyresrätter på den mark som idag är flygplats.

Varför är det viktigt?

Vi är mitt i en eskalerande klimatkris, och överallt försöker människor ändra sina liv och ta ansvar för att dämpa konsekvenserna. Men vi kan inte vänta på att varje enskild person bestämmer sig för att leva hållbart, samhället måste ta beslut som gör att ekonomin ryms inom gränserna för vad planeten tål.

Just nu slåss flygbolagen med både industrin, vägtrafiken och sjöfarten om den lilla mängd förnybara drivmedel som finns. Redan idag har jakten på förnybart dessutom drivit på en ohållbar produktion av biobränslen. Dessutom släpps lika mycket koldioxid ut vid förbränning av biomassa som av fossilt, och det tar ofta mycket lång tid innan ekosystemen kan binda tillbaka koldioxiden - tid som vi inte har. Det är därför inte möjligt att fortsätta flyga med samma mängd och gå över till ett biobränsledrivet flyg.

Det enda logiska när vi prioriterar för framtiden är att lägga ner Bromma. Klarar vi att få bort inrikesflyget från Bromma och ersätta det med tåg kan vi också klara att ställa om internationella transporter!

Tack för att du skriver under

/mvh klimatkampanjen Flyglarm Arlanda

Länkar

Uppdateringar

2020-12-08 12:35:53 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-12-06 10:17:30 +0100

500 underskrifter nådda

2020-11-02 23:20:26 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-02 17:46:07 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-02 16:31:38 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-02 12:56:25 +0100

10 underskrifter nådda