Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Karlstad Kommun

Lägg ner Karlstad Airport!

Det är dags att Karlstads politiker tar sitt förnuft till fånga och lägger ner Karlstad Airport.

Varför är det viktigt?

Sedan 2011 har Karlstad Kommun drivit Karlstad Airport. Närmare en kvarts miljard av skattebetalarnas pengar har lagts på de förluster som flygplatsen har haft varje år sedan övertaget. Utöver det har flygplatsen begärt miljontals kronor till investeringar från kommunen för att vända det negativa resultatet, senast till en satsning för flyg till Thailand.

För att täcka upp för de höga underskott som flygplatsen årligen gör tar kommunen vinst från andra kommunala bolag, som Karlstad Energi och KBAB. Det är pengar som istället skulle kunnat gått till bygget av fler kommunala hyresrätter eller tillskott till de kommunala nämnder som de kommande åren kommer behöva spara in på viktiga satsningar.

Att politikerna i Karlstad Kommun fortsätter att bedriva en lokal flygplats som tar skattepengar från betydligt viktigare satsningar, och som enbart gynnar en allt snabbare utbränning av vår planet, är fullständigt orimligt. Därför bör flygplatsen läggas ner.

Karlstad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-01-25 12:59:16 +0100

25 underskrifter nådda

2020-07-11 10:01:34 +0200

10 underskrifter nådda