Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

LÅT DEM LEVA!

LÅT DEM LEVA!

Skriv under för att stoppa licensjakten på den starkt hotade vargen. Visa politikerna att du tycker att vargens långsiktiga överlevnad är viktig!

Den svenska licensjakten på varg saknar stöd i EU:s art- och habitatdirektiv, en överstatlig lagstiftning som Sverige förbundit sig att följa sedan inträdet i EU 1994. EU-kommissionen har återkommande kritiserat Sverige för licensjakten på varg vilket Sverige fortfarande blundar för.

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg 2021. Vargen är ett rödlistat djur klassat som starkt hotad (EN) som är hårt utsatt av illegal jakt och frikostig laglig skyddsjakt vilket försvårar dess långsiktiga överlevnad.

Vi menar att det måste få finnas tillräckligt med varg för att de ska kunna överleva långsiktigt. Det måste finnas tillräckligt med varg för att de ska kunna påverka vildsvin, dovhjort, kronhjort, älg och vildsvin. Där det finns varg finns det bytesrester som kungsörn, järv och mård kan dra nytta av. Där det finns varg blir det en rikare natur.

Vargen har varit en del av Skandinaviens natur de senaste fjorton tusen åren, men under 1800- och 1900-talen bedrevs en utrotningskampanj som saknat motstycke i vårt land. På 1970-talet var vargen utrotad i Sverige. Med efter att två vargar vandrat in från Finland föddes 1983 återigen vargvalpar i värmländska Nyskoga. Sedan dess har antalet vargar ökat mycket sakta.

Varför är det viktigt?

Namnunderskrifterna kommer att lämnas till regeringen för att visa folkets stöd till att bevara varg i Sverige. Rovdjursföreningen arbetar för en ökad acceptans för rovdjuren och att människor och rovdjur ska kunna existera sida vid sida.


Anledningar att skriva under

  • Alla djur har rätten att få leva tryggt.
  • Tycker alla djur förtjänar att leva
  • Det ska finnast vilda djur i Sverige. Dom har lika mycket rätt att leva som vi - vållar betydligt mindre skada på planeten än vi odjuren "människa" ;)

Uppdateringar

2020-11-17 06:41:58 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-11-16 06:27:29 +0100

500 underskrifter nådda

2020-11-15 20:52:55 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-15 20:37:43 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-15 20:29:47 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-15 20:25:23 +0100

10 underskrifter nådda