Till: FÖRSÄKRINGSKASSAN

Låt föräldrar till Diabetesbarn vabba vid inskolning /utbildning av ny personal i skola/fsk

Att bevilja vab för föräldrar vars barn har diabetes typ 1 när de behöver utbilda ny personal på fsk/skola.Detta finns det ingen *quick* fix på,att lära nån grundläggande kunskaper om diabetes typ 1,tar tid&måste få ta tid,då diabetes typ 1 är en nyckfull&komplex sjukdom..

Varför är det här viktigt?

Att ens barn drabbas av en livslång kronisk sjukdom är tufft,&extra tufft blir det när ens ekonomi håller på&rasa samman,HJÄLPA BORDE MOTTOT VARA,INTE STJÄLPA!!!

Sverige

Anledningar att skriva under

  • Mitt barnbarn har fått diabetes typ 1
  • Då min dotter nyligen fått typ 1
  • För att min dotter fått diabetes typ 1

Uppdateringar

2016-05-20 14:28:26 +0200

Mailat sjukvårdsminister Gabriel Wikström hoppas på en träff där jag kan få veta hans synpunkt på detta!!!

2016-04-07 10:58:26 +0200

föräldrarna behöver få ersättning för att *skola* in personalen i grundläggande kunskaper om diabetes typ1 för att sen kunna sköta egenvården..

2016-04-01 13:40:09 +0200

1,000 underskrifter nådda

2016-03-07 16:49:11 +0100

500 underskrifter nådda

2016-03-06 21:35:59 +0100

100 underskrifter nådda

2016-03-06 21:04:42 +0100

50 underskrifter nådda

2016-03-06 20:46:15 +0100

25 underskrifter nådda

2016-03-06 20:32:34 +0100

10 underskrifter nådda