Till: Migrationsdomstolen

Låt Leile stanna

Att domen ska omprövas att utvisa Leile då ett barn ej ska behöva skiljas från sin mor på grund av ekonomiska preferenser

Varför är det viktigt?

Ett barn har rätt till sin mamma och man bör ej grunda ett utvisningsbeslut på försörjningsplikten när barn är inblandade.