Hoppa till huvudinnehåll

Till: Migrationsverket

LÅT LIONNS PAPPA FÅ STANNA I SVERIGE

Ramyar har fått utvisningsbeslut från Migrationsverket och ska nästa vecka till Göteborg för att ha ett återvändarsamtal för att verkställa utvisning. Ramyar har en tvåårig son som heter Lionn. Lionn behöver sin pappa, Lionn behöver sin trygga anknytning kvar i Sverige. Migrationsverket bryter mot barnkonventionen som säger att barn har rätt till sina föräldrar, men tydligen gäller det inte barn med förälder som invandrat. Detta är så inhumant och vi har gång på gång försökt bevisa för Migrationsverket att Ramyar är den han är med diverse intyg och papper som vi lämnat till Migrationsverket för att de anser att hans identitet inte är styrkt. Jag vet att Lionn kommer bli förkrossad utan sin pappa och det kommer jag också att bli. Min och Lionns enda trygghet här i livet ska till ett otryggt land och vi kommer inte att få dela vardagen.
Vi behöver göra något nu, för att ändra på detta. Vi klarar oss inte utan dig, Ramyar.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt för att barnkonventionen blev lag för några år sedan och barnkonventionen följs inte av Sverige. Detta är även viktigt för Lionn, då han bara har två trygga anknytningar i sitt liv.

Uppdateringar

2023-09-07 04:23:09 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-09-06 15:05:28 +0200

500 underskrifter nådda

2023-09-05 22:47:55 +0200

100 underskrifter nådda

2023-09-05 22:08:27 +0200

50 underskrifter nådda

2023-09-05 21:55:31 +0200

25 underskrifter nådda

2023-09-05 21:46:12 +0200

10 underskrifter nådda