Skip to main content

Till: Statsministern och Migrationsverket

Låt Sattar Gholami få stanna i Sverige!

Låt Sattar Gholami få stanna i Sverige!

Till statsministern och Migrationsverket!

Låt Sattar Gholami få stanna i Sverige. Ge honom permanent uppehållstillstånd som flykting!
Att skicka tillbaka Sattar Gholami vore helt emot FN:s deklaration för mänskliga rättigheter från 1948 som Sverige har skrivit under.

Ingen skall skickas tillbaka till ett land i krig.

Sattar Gholami kom som ensamt flyktingbarn till Sverige hösten 2015 som 14 åring, alltså ett barn och har nu via Migrationsverkets rättsosäkra åldersbedömning blivit uppskriven till en ålder på 21 år. Han är dock idag endast 17 år, alltså fortfarande ett barn.

Att Sverige deporterar människor till ett land i krig är skamligt och innebär stora risker för den som deporteras. Ett mycket hårt och riskabelt liv. Barn och män i "stridande ålder" löper stor risk för rekrytering till stridande grupper vilket bör ligga till grund för asyl.

Det här året beräknas enligt FN:s flyktingorgan UNHCR antalet döda i Afghanistan till 20 000 personer vilket är fler än i Syrien. Enligt UNHCR har säkerhetsläget försämrats och internflykt till Kabul anses inte längre som ett säkert alternativ.

Shiamuslimer och Hazarers utsatthet i Afghanistan är stor. De utsätts för systematisk diskriminering och förföljelse. De utsätts för tvångsrekrytering, tvångsarbete och fysiskt våld. Migrationsverket borde ta hänsyn till detta och det borde ligga som grund för asyl.

Rädda Barnen uppmanar att stoppa utvisningarna till Afghanistan.

Utrikesdepartementet avråder tills vidare alla resor till Afghanistan med anledning av säkerhetsläget.

Skulle du/ni skicka era barn till Afghanistan?

Stoppa utvisningarna till Afghanistan NU!

Varför är det här viktigt?

Sattar Gholami kom till Sverige från Afghanistan som 14 åring hösten 2015. Han kunde varken läsa eller skriva men har här i Sverige lärt sig både och samt det svenska språket.

Han har jobbat hårt för att komma in i det svenska samhället. Bl.a. är han redan en del av kulturlivet i Göteborg men även i hela landet genom sin utgivna diktsamling "Som en flyktingfågel i öknen". I sina dikter berör han bl.a. sin längtan till mamman och kampen om att överleva den livsfarliga flykten över havet.

Sattar Gholami har anammat västerländska idéer och levnadsvanor som gör honom till måltavla i Afghanistan. Han är en underbar person som mer än gärna sträcker ut en hjälpande hand till den som behöver.
Nu är det dags för oss att sträcka ut en hjälpande hand till Sattar.

Genom en namninsamling hoppas jag att vi gemensamt ska kunna påverka statsministern och Migrationsverket att ändra sitt beslut om avslag till ett beslut om permanent uppehållstillstånd för Sattar Gholami.

Skriv under för att Sattar Gholami ska kunna leva ett liv i frihet utan krig, förtryck och terror.

Vänligen
Betty och Lollo Öst


Anledningar att skriva under

  • Ensamkommande afghanska ungdomar får inte ett humant och rättssäkert bemötande varken av Sveriges regering eller av Migrationsverket.
  • Barnkonventioenen
  • Det enda rätta! Ingen ska utvisas till Afghanistan!!!

Uppdateringar

2018-09-19 18:47:30 +0200

1,000 underskrifter nådda

2018-09-19 07:20:50 +0200

500 underskrifter nådda

2018-09-18 22:16:59 +0200

100 underskrifter nådda

2018-09-18 22:03:19 +0200

50 underskrifter nådda

2018-09-18 21:57:08 +0200

25 underskrifter nådda

2018-09-18 21:50:47 +0200

10 underskrifter nådda