Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

Låt studenter på coronadrabbade utbildningar få behålla studiemedlet!

Vi kräver att riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att låta studerande vars kurser ställs in på grund av coronaviruset ska få behålla sitt studiemedel!

Varför är det viktigt?

Den som pluggar efter gymnasiet får bara studiemedel om de läser en existerande kurs. Regeringen lämnade den 17 mars besked om att de jobbar på ett förslag om att de som får studiemedel får behålla det även om kursen de läser ställs in på grund av corona. De studerande ska heller inte bli återbetalningsskyldiga om så sker. [1]

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 kommer att drabba hela samhället. För många som arbetar finns det skyddsnät som a-kassa, men för den som studerar är studiemedlet många gånger enda sättet för personer att kunna betala mat och hyra.

För det fall att utbildningar på universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och komvux stänger en utbildning på grund av coronavirus måste de studerande få behålla det studiemedel de blivit beviljade för terminen. Nu måste riksdagen rösta igenom regeringens förslag och trygga de studerandes inkomst terminen ut!

[1] https://www.dn.se/nyheter/sverige/fjarrutbildning-for-gymnasier-och-hogskolor/?fbclid=IwAR2QYI92jqaAKIz4oaLzIShOUtpTNToQg8O--8ISadpw8npJEewYQAhUsHc

Hur den kommer att överlämnas

Mejla till riksdagsledamöterna.

Kategorier

Uppdateringar

2020-03-13 20:32:42 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-03-13 14:59:21 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-13 00:58:45 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-12 22:00:29 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-12 20:35:46 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-12 19:43:32 +0100

10 underskrifter nådda