Hoppa till huvudinnehåll

Till: [email protected]

Lokalpolis till Holmsund!

Vi behöver en lokalpolis i våra samhällen!

Många mindre samhällen i vårt land har sedan centraliseringen av polismakten blivit allt mer frustrerade över situationen.

Bilbränder, vandalism, våld. Även utanför storstäderna så sker dessa saker. I vårt samhälle, Holmsund/Obbola, så har vi sedan polisen lades ned lokalt börjat figurera mer och mer i media som ett samhälle där bland annat drogtrafiken sker och där polisen gör narkotikabeslag från gängen. Utöver detta så har vi fått utstå bilbränder för att Umeåpolisen ska dra sina resurser till oss så att affärer "inne i stan" kan ske i lugn och ro.

Samtidigt ser vi en tendens till ökad vandalism bland uttråkade ungdomar och en allmän ökad misstro mot rättsamhället då polismakten inte syns mer än när de sitter i sina bilar och kör igenom samhället.

Vi vill ha en polismakt som är närvarande i vårat samhälle, i våra skolor, på våra arbetsplatser och som vi vet är som vanligt folk, vilka som helst. Vi behöver dem också för att kunna stävja både organiserad brottslighet och småbrott.

Varför är det viktigt?

Vi som skriver under denna kampanj har i flera år velat se följande:

- En politisk vilja från regeringen, stödpartiet och oppositionen att förstå att även mindre samhällen behöver en lokalt förankrad polisstyrka

- Vi vill se en lokal polis vi känner med namn och respekterar som kan samarbeta med ett starkt civilsamhälle, kommunen och skolan för att bekämpa brott. Polisen ska inte vara främlingar till de boende. Polisen ska vara en del av de boende.

- Vi vill påpeka att centraliseringen av polisen till större och större regioner och in till storstäderna skapar vakuum för organiserad brottslighet utanför urbana centrum.

- Vi vet att mindre brottslighet, småbrott, och vandalism, våld och droganvändning sker oftare när man sällan ser polisen eller vet att de är aktiva i samhället

- Vi vet att vi inte är ensamma om detta i landet. Många mindre samhällen som fått stänga ned sina stationer ser en liknande tendens. Polisen blir allt mer främmande fåglar, okända aktörer som man drar sig från att kontakta. Polismakten är anonymiserad och är likt resten av staten på reträtt från egentliga Sverige för att istället trängas inne i storstäderna.

- Rättstaten undergrävs när medborgarna inte litar längre på att polisen kan (t.ex. utryckningstider) eller är förmögen (saknar lokal kunskap) att göra något. En dialog om denna oro uteblir när polisen förblir anonym för de boende.

- Vi vill se en återupprättad lokalpolis. Samt en strategi för polisen att synas och verka i hela landet i närhet och samarbete med medborgarna. Detta stärker förtroendet mellan medborgare och polis och på så sätt skapas en allians mot brottsligheten.

- För vår del vet vi också att vi under rådande urbanisering ständigt växer och expanderar våra samhällen. Trots detta återupprättas ej vår lokalpolis. Stationen förblir stängd. Frågan är också hur stora lokalsamhällen man kan ha innan en lokalpolis, kvarterspolisenhet, eller dylikt behövs för att göra effektivt polisarbete. Som det ser ut nu är risken snarare större att brottsligheten kan etablera sig i skuggorna av de större städernas händelser.
913 42 Obbola, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2023-04-17 17:10:15 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-14 17:08:25 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-13 22:30:46 +0200

10 underskrifter nådda