Hoppa till huvudinnehåll

Till: Moderaterna och övriga konservativa partier i migrationskommittén

Medmänsklig eller moderat migrationspolitik?

Kampanjen är avslutad.

Medmänsklig eller moderat migrationspolitik?

I sommar kommer migrationskommittén presentera ett förslag till Sveriges framtida migrationspolitik. Alla riksdagspartierna sitter i kommittén och försöker nu samla en majoritet kring sina olika förslag. Om Moderaterna får sin vilja igenom kommer vi ha lagar som innebär en radikal försämring av Sveriges tidigare migrationspolitik, både jämfört med utlänningslagen och den tillfälliga lagen från 2016.

Varför är det viktigt?

Flyktingar är inte brottslingar. Moderaternas krav på att ytterligare begränsa rätten till familjeåterförening, att ha tidsbegränsade uppehållstillstånd som bara ska förlängas och förlängas utan att någonsin bli permanenta och mer än fördubbla tiden innan ett utvisningsbeslut löper ut och man kan söka asyl igen, är inte humana och ovärdiga vårt samhälle. De moderata förslagen om boenden du inte får lämna vid utvisningsbeslut och ökade resurser och befogenheter till polis för att jobba uppsökande med inre utlänningskontroll kriminaliserar i praktiken människor bara för att de flytt till Sverige. Att M dessutom vill ha volymmål som bestämmer hur många som kan söka skydd i Sverige innebär att den mänskliga rättigheten att söka asyl, som inrättades efter andra världskriget, rivs upp.

Vi vill ha en medmänsklig migrationspolitik. En politik som inte kriminaliserar människor på flykt, splittrar familjer eller saboterar integrationen i det svenska samhället. Familjeåterförening, permanenta uppehållstillstånd och rättssäkra asylprocesser är självklarheter för oss.

Är du medmänniska eller moderat? Om du håller med oss - skriv under!


Anledningar att skriva under

  • Att börja göra undantag och skära ner på mänskliga rättigheter på grund av girighet och blindhet för andras nöd är fruktansvärt, det är vad som sakta men säkert splittrar vår värld och förstör andras framtid såväl som vår egen. Att fly är inget brott. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Det är klart som fan att vi har plats.
  • Familjer hör ihop tillsammans, ingen ska behöva växa upp utan sin ena förälder. Att vara på flykt är inget brott.
  • Av medmänsklighet , respekt för andras rätt till tryggt liv, för en human värld

Uppdateringar

2020-06-29 01:34:27 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-06-26 11:04:10 +0200

500 underskrifter nådda

2020-06-19 15:40:20 +0200

100 underskrifter nådda

2020-06-19 10:16:42 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-19 09:21:26 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-19 08:43:51 +0200

10 underskrifter nådda