Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunstyrelsen Skellefteå kommun

NEJ till Stenfors Vinds vindkraftpark i Andersvattnet, Burträsk!

Politiker i Skellefteå kommun,

Vi vill med denna namninsamling visa vår stora oro, förtvivlan men även motstånd och kämpaglöd inför Stenfors Vinds planerade vindkraftsetablering kring Andersvattnet, Burträsk, Västerbotten.

Företaget Stenfors Vind AB vill bygga vindkraft i tre projektområden kring Andersvattnet, Burträsk. Det planeras för 33 snurror med en totalhöjd på 300 meter som ska placeras högt i terrängen vilket kommer att ge snurrorna ett dominerande visuellt inslag i området. Till detta tillkommer även, bland annat; ständigt buller, rörliga skuggor av rotorblad, ljusföroreningar från högintensivt blinkande vitt ljus och röda ljus med fast sken och iskast. Saker som kommer att bli väldigt påtagliga för alla som bor eller vistas kring de planerade projektområdena.

Byarna kring Bygdeträsket och Göksjön är i dag av Riksantikvarieämbetet klassat som riksintresse för kulturmiljö och dessa miljöer har stor betydelse för naturupplevelser, rekreation och turism.
Där intill ligger då Andersvattnet med närliggande småbyar, naturskönt och vackert med sjön Andersvattnet i centrum. Stenfors vinds tre projektområden kring Andersvattnet ligger alldeles intill riksintresset. Skellefteå kommun behöver tänka över hur den här typen av exploateringar påverkar riksintresset och kulturmiljöbygden om vindkraften byggs!

För att inte tala om det rika djurlivet som kommer att få ta en stor smäll av etableringen. Rovfåglar som tex. kungsörn, havsörn, ormvråk, ugglor och tornfalk kommer att få sina jaktmarker och boplatser störda och skogsfåglarna, däribland orre och tjäder, förlorar sina spelplatser. Flyttfåglar, som den starkt hotade storspoven, morkulla, tranor med flera kommer att påverkas negativt liksom fågelstrecken höst och vår och alla småfåglar samt övriga djur och insekter. Inom dessa projektområden ligger även viktiga renbetesområden med riksintresse. Hur ska renarna kunna få ro att beta och ströva på markerna om vindkraften byggs?

I Skellefteås kommun vindbruksplan från 2014 går att läsa:
”Det är av stor vikt att en vindkraftsutbyggnad får en välplanerad struktur som bibehåller Skellefteå kommuns attraktivitet som boendemiljö och besöksmål då många valt att bo i kommunen för att kunna leva på lugna platser nära naturen. Platsen ska också väljas så att verksamheten, exempelvis vindkraft, kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa.”
De orden gäller väl än idag, eller hur?

Med etablering av vindkraft i Andersvattnet med omnejd, berövar vi barn och kommande generationer möjligheten att få göra exakt det som ni, Skellefteå kommun, själva skrivit; ”leva på lugna platser nära naturen”. De kommer inte att kunna ströva fritt i området och njuta av den fantastiska naturen och djurlivet på samma sätt som vi har fått göra. Det är deras arv som går till spillo. I Andersvattnet med omnejd finns gårdar som har ärvts i generationer och hus och gårdar som vi har lagt pengar, drömmar och framtidsplaner på. Många av oss har verkat i generationer på dessa platser, i samklang med naturen och allt det innebär: odling, naturupplevelser, skogsbruk, djurhållning, jakt och fiske osv. Konsekvenserna för ett vindkraftsprojekt på platsen är förödande för djur och natur, för ortsbefolkningen, fritidshusägare, samer och turister och platsen kommer aldrig bli sig lik igen. Men, vi ger inte upp, vi kommer att fortsätta att kämpa för denna plats! Stoppa Stenfors Vind!

Varför är det viktigt?

Genom att skriva under denna namninsamling visar du ditt motstånd mot Stenfors Vinds ABs planer på att bygga en stor vindkraftspark i området kring vackra Andersvattnet, Burträsk. En vindkraftspark som kommer att få förödande konsekvenser för djur och natur, för ortsbefolkningen, fritidshusägare, samer och turister. Namninsamlingen kommer att skickas till Kommunstyrelsen, Skellefteå Kommun i Mars 2024.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att skickas till Kommunstyrelsen, Skellefteå Kommun i Mars 2024.

Andersvattnet, 937 94 Burträsk, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2024-02-17 09:43:16 +0100

500 underskrifter nådda

2024-02-03 10:18:01 +0100

100 underskrifter nådda

2024-02-02 18:15:05 +0100

50 underskrifter nådda

2024-02-02 12:06:28 +0100

25 underskrifter nådda

2024-02-02 10:38:33 +0100

10 underskrifter nådda