Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolverket

Öka kunskapen kring psykisk ohälsa för unga!

Det behövs en förändring då dagens skolsystem sviker ungdomarna. Vi kräver att åtgärder börjar tas på allvar och att ungdomarnas röster blir hörda. Psykisk ohälsa är något allvarligt och behöver läras ut för att öka medvetenheten!

Varför är det viktigt?

Deltagandet i detta ökar möjligheterna till en förändring. Det möjliggör att dagens generation men även kommande generationer får en bättre syn på psykisk ohälsa i samband med deras studier vilket i längre utsträckning medför en bättre värld!

Kategorier

Uppdateringar

2023-04-27 16:35:43 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-21 08:38:32 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-20 18:00:29 +0200

10 underskrifter nådda