Hoppa till huvudinnehåll

Till: Joakim Sander, VD, HSB Landskrona

Omarbeta Handelsmannen (Trekanten) i Glumslöv

I det beslut för Handelsmannen (Trekanten) som har presenterats av HSB för allmänheten så framkommer det att det planeras att byggas tre opersonliga, fyrkantiga, grådaskiga huskroppar med stora överdådiga glaspartier och smaklösa asfalterade bostadsrättsparkeringar. Denna byggnation ska verkställas på den mest centrala platsen i Glumslöv, närmast intill den huvudväg som passerar genom byn.
Många bybor står bakom att området faktiskt utnyttjas så att vi kan välkomna fler barnfamiljer och andra familjekonstellationer att komma och bo i vår fina by, men planerna som presenterats sticker i ögonen i den långa rad av vackra, gamla hus med en arkitektur tidstypisk för sent 1800-tal och tidigt 1900-tal och som utgör en stor del av ursprungsbyns personlighet.
Det har i HSBs planer därtill inte framkommit några planer för vad som kommer att hända med den lilla grönyta som blir kvar av Trekanten när bygget står klart. En gemensam grönyta med plats för lek och umgänge, vilket är ett genomgående tema för andra områden i byn, hade varit ett bra inslag. Försäljningsvagnen med frukt-och grönt som kommer till byn om somrarna har förlorat sin plats och inga andra komplement till den direkt kringliggande miljön har presenterats.

Undertecknade vill att ni omgående omarbetar byggplanerna och i stället antar ett annat förslag som lagts fram av Simon Klamborn (2020).
Vi vill att Trekanten ska bebyggas med en lugnare, lokalt anpassad arkitektur som kompletterar stilen på de äldre villorna och den bykänsla som Glumslöv besitter, särskilt när byggnaderna kommer att upprättas i byns kärna. Därtill vill vi att en plan för det intilliggande grönområdet på Trekanten ska tillvaratas för byns boende att njuta av, med en slags torgkänsla som Simon Klamborn presenterar i sitt förslag. Denna bör utgöras av busshållplats, en samlingsplats för boende i byn och möjlighet för försäljning av frukt och grönt under sommarmånaderna.

Förslaget har på Facebook-sidan ”Stortorget i Glumslöv” tagits mycket väl emot av byborna med över 100 gilla markeringar och flertalet kommentarer, varav ett litet urval lyder som följer.

"Detta vore perfekt och 100 ggr bättre än det andra alternativet."
"Det här var ett så härligt förslag och smälter bättre in!"
"Såååå grymt mycket bättre på alla sätt och vis!
Passar in estetiskt och skapar en plats för lite liv och rörelse som jag tycker Glumslöv saknar!!"

Varför är det viktigt?

Genom att gå med i kampanjen kan vi förhoppningsvis frambringa förändring för att bevara och istället utöka Glumslövs-känslan och frångå det sterila och överdådiga som planerats för av HSB.
Vi måste med gemensamma krafter få projektet att ändra riktning för att arbeta fram en plan som vi som boende i byn vill se. Tillsammans värnar vi om vår by!
261 62 Glumslöv, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Länkar

Uppdateringar

2024-02-06 11:05:00 +0100

276 underskrifter hitintills! Dela gärna insamlingen med era vänner på sociala medier för att få in ännu fler.
Tack för ert engagemang! 🫶

2024-01-27 23:44:47 +0100

Tack för ert engagemang!
Vi har tillsammans fått ihop 170 namnunderskrifter hitintills! Fortsätt skriva under och dela insamlingen med era vänner, nära och kära! 🫶

2024-01-25 20:24:31 +0100

100 underskrifter nådda

2024-01-25 13:19:20 +0100

50 underskrifter nådda

2024-01-25 11:23:45 +0100

25 underskrifter nådda

2024-01-25 09:14:31 +0100

10 underskrifter nådda