Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hudiksvalls politiker i social och omsorgsnämnden

Ompröva beslutet att tvångsförflytta kommunmedborgare med funktionsvariationer!

Nyligen tog Hudiksvalls kommun ett beslut om att flytta fem personer med funktionsvariationer, nu boende på föreningen Staffansgården i Delsbo, till nya gruppbostäder i kommunens egen regi. Ingen av dem är tillfrågad om de själva vill flytta.

De flesta av de här personerna har bott på Staffansgården hela sina vuxna liv: i 47, 42, 39 respektive 7 år. Här har de bott och arbetat, här har de vänner och personal som känner dem väl och vet vad de behöver.

Att rycka upp dem från deras invanda miljö och tvinga dem att börja om i en ny miljö med ny personal som ska ta hand om dem, är grymt och omänskligt.

Det är dessutom ett brott mot flera lagar och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa.

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt den ska: ”verksamheter vara grundade på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.”

Sverige har också åtagit sig att följa FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den innebär bland annat enligt artikel 19 att ”personer med funktionsnedsättning har rätt att välja sin bosättningsort, och var och med vem de vill leva, på samma villkor som andra”.

Vi uppmanar politikerna i Hudiksvalls kommuns socialnämnd att ta tillbaka beslutet om tvångsförflyttning av de här personerna. Låt de fem byborna på Staffansgården få bo kvar i sin invanda miljö de sista åren av sina liv.

Varför är det viktigt?

De flesta av de här personerna har bott på Staffansgården hela sina vuxna liv: i 47, 42, 39 respektive 7 år. Här har de bott och arbetat, här har de vänner och personal som känner dem väl och vet vad de behöver.

Att rycka upp dem från deras invanda miljö och tvinga dem att börja om i en ny miljö med ny personal som ska ta hand om dem, är grymt och omänskligt.

Det är dessutom ett brott mot flera lagar och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa.

Hudiksvall, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-04-27 07:30:53 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-04-26 15:27:39 +0200

500 underskrifter nådda

2023-04-26 10:26:52 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-26 09:50:48 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-26 09:33:07 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-26 09:15:37 +0200

10 underskrifter nådda