Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen och riksdagen

Pengar till medborgarna, inte till finansindustrin!

Låt Riksbanken skapa krispengar till medborgarna!

Varför är det viktigt?

Riksbanken planerar skapa upp till 1 400 miljarder för att mildra de ekonomiska effekterna av corona-pandemin och den ekonomiska krisen. Riksbanken är villig att agera kraftfullt för att rädda ekonomin. Men tyvärr har våra folkvalda politiker inte gett Riksbanken befogenhet att dela ut pengarna på ett effektivt, rättvist och hållbart sätt. [1]

De upp till 500 miljarder som Riksbanken vill stödja landets företag med, kan idag bara slussas ut via bankerna, men det är inte säkert att bankerna kommer använda pengarna för att faktiskt stödja utsatta företag. [2] De 600 miljarderna i dollarlån hjälper bankerna att klara sina åtaganden i dollar, men det hjälper inte direkt medborgarna eller samhället. Och de 300 miljarderna i kvantitativa lättnader riskerar att fastna på finansmarknaderna istället för att komma ut i realekonomin. [3]

Vi vill ge Riksbanken en helt ny och bättre kanal för att distribuera pengar: “helikopterpengar” till medborgarna. När nyskapade pengar ges till medborgarna garanteras att konsumtionen inte faller ännu mer för att folk har brist på pengar eller är oroliga för sin ekonomi. Pengarna kan användas till att klara basbehoven, amortera, betala räntor och hyror vilket räddar utsatta människor från sms-lån och skuldfällor, samt även småföretag, fastighetsvärdar och banker. Dessutom ökar efterfrågan på varor och tjänster generellt så företagen får ökade intäkter och ekonomin kan återhämta sig på sikt. [4] På så vis kommer nya pengar ut och gör samhällsnytta istället för att fastna på finansmarknaderna.

Läs mer om helikopterpengar och de mer grundläggande reformer som krävs för att skapa ett demokratiskt, hållbart och rättvist penningsystem här:
https://positivapengar.se/fakta-om-helikopterpengar/

Se noter och källhänvisningar här:
https://positivapengar.se/noter-till-uppropet/

Hur den kommer att överlämnas

Uppropet skickades in den 16 April. Det var sista dagen att inkomma med synpunkter på förslaget till ny riksbankslag.

Men kampanjen är inte över! Nu ska regeringen utforma en proposition om det nya lagförslaget. Ju fler som skriver under, desto större sannolikhet att regeringen lyssnar på oss i den processen!

Så hjälp oss att fortsätta sprida uppropet!

Skriv på NU och kräv att politikerna ska låta Riksbanken dela ut helikopterpengar till medborgarna!

Kategori

Partner

Länkar

Uppdateringar

2021-03-09 11:30:10 +0100

Riksbanken har äntligen öppnat för vårt förslag om helikopterpengar – krispengar direkt till medborgarna! Det är oerhört hoppfullt och glädjande att våra ansträngningar för att lyfta frågan i samhällsdebatten slutligen givit resultat. Stort tack till dig som skrivit på och delat vårt upprop.

https://www.svd.se/riksbankstopp-oppnar-for-helikopterpengar

2020-11-18 11:38:19 +0100

Den offentliga diskussionen om helikopterpengar har fått ett uppsving igen. På Svenska Dagbladets ledarsida kritiserar Henrik Sundbom Positiva Pengars och Skiftets förslag om helikopterpengar till medborgarna. Vi svarar i en debattartikel.

https://www.dagensarena.se/opinion/stor-okunnighet-om-helikopterpengar/

2020-05-28 12:20:12 +0200

Till banker, finansindustri och storföretag kan Riksbanken trolla fram 1 400 miljarder hur snabbt som helst utan knappt någon uppföljning av hur de använder pengarna. Men när det gäller de mest utsatta i samhället, då står våra styrande handfallna och skyller på kontrollsystem och byråkrati.

https://www.realtid.se/debatt/staten-borde-omgaende-dela-ut-pengar-direkt-till-folk

2020-05-14 11:47:14 +0200

För över en månad sedan kom socialutskottet överens om att ta fram en lag om en smittskyddspeng. Men processen går fruktansvärt trögt. Socialminister Lena Hallengren menar att det är "otroligt svårt" att administrera utbetalningarna på rätt sätt. "Det blir som att bygga ett nytt socialförsäkringssystem. Om Försäkringskassan ska både handlägga ärendena och betala ut ersättning så behöver myndigheten kanske 2.000 nya handläggare." Det som tar tid att utreda är vem som "tillhör riskgrupperna och inte kan arbeta hemifrån, och hur man stävjar fusk så att rätt person får rätt ersättning" säger hon till DN i en intervju.

Varför inte lösa socialministerns byråkratiska problem genom att helt enkelt dela ut helikopterpengar till alla?

https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-vi-har-en-handlingsforlamad-maktelit

2020-04-19 21:45:41 +0200

Den 16 april överlämnades uppropet. Stort tack för alla underskrifter och hjälpen att dela kampanjen! Läs mer om hur uppropet och remissvaret överlämnats till regeringen och vad som händer sedan.

Men kampanjen är inte slut än: fortsätt dela och samla underskrifter så kan vi fortsätta trycka på regeringen i det kommande arbetet med att utforma en proposition om en ny riksbankslag.

https://positivapengar.se/6-600-underskrifter-remissvar-om-helikopterpengar-overlamnat/

2020-04-19 21:43:21 +0200

Vi har skrivit ett ambitiöst remissvar på 20 sidor på riksbanksutredningen tillsammans med Skiftet, Omställning Sverige, Centrum för personalägande samt Vändpunkt. Läs remissvaret här:

https://positivapengar.se/remissvar-pa-riksbanksutredningen/

2020-04-14 19:15:20 +0200

5,000 underskrifter nådda

2020-04-13 12:39:33 +0200

Vårt upprop uppmärksammas i en debattartikel av Jussi Ora i Dagens Arena:

"Dagens ras av värden på finansmarknader kan vända när ekonomin lyfter. Däremot kan vi aldrig reparera onödigt lidande som människor behöver gå igenom. Det är viktigt att agera nu för att minimera lidandet för medborgarna och därmed komma bättre ur krisen. Gör din röst hörd och skriv under vårt upprop!"

https://www.dagensarena.se/opinion/helikopterpengar-minskar-medborgarnas-oro/

2020-04-13 12:37:08 +0200

Dagens ETC skriver om vårt upprop:

"Ett förslag till en ny riksbankslag är dock ute på remiss för tillfället och sista dagen att komma in med synpunkter är den 16 april.

– Vi kommer att lämna in ett upprop till regeringen och riksdagsledamöterna före detta. I det nya lagförslaget vill vi Riksbanken ska ges befogenhet att dela ut pengar direkt till medborgarna, säger Samuel Kazen Orrefur."

https://www.etc.se/inrikes/coronakrisen-satter-press-nu-vacks-roster-ett-babyloniskt-jubelar

2020-04-01 22:24:50 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-03-29 17:08:38 +0200

Andreas Cervenka, Dagens industri skriver: "Sammantaget innebär Riksbankens insatser, direkt och indirekt, en gigantisk bail-out av de största risktagarna i ekonomin som banker, hedgefonder, riskkapitalbolag och fastighetsmiljardärer."

"om utpräglade klippare klarar sig medan vanliga, hårt arbetande och försiktigt belånade företagare går under i tusental och välfärden stryps kommer det leda till en enorm svekdebatt".

En bail-out av medborgarna kanske kunde vara rimligare än att alltid rädda storbanker finansföretag? Sprid uppropet till dina vänner!

https://www.di.se/nyheter/livsfarligt-vraka-pengar-over-landets-hasardspelare/

2020-03-26 09:43:27 +0100

Nyhet: Japan planerar helikopterpengar till alla hushåll på 200 000 - 300 000 yen, motsvarande 18 100 - 27 100 kronor, per hushåll. Dessa pengar ska ges ut i maj. När är det Sveriges tur?

https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-working-to-hammer-out-500bn-stimulus-package

2020-03-26 02:54:38 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-25 10:42:01 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-25 09:20:53 +0100

50 underskrifter nådda