Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen och riksdagen

Pengar till medborgarna, inte till finansindustrin!

Låt Riksbanken skapa krispengar till medborgarna!

Varför är det här viktigt?

Riksbanken planerar skapa upp till 1 400 miljarder för att mildra de ekonomiska effekterna av corona-pandemin och den ekonomiska krisen. Riksbanken är villig att agera kraftfullt för att rädda ekonomin. Men tyvärr har våra folkvalda politiker inte gett Riksbanken befogenhet att dela ut pengarna på ett effektivt, rättvist och hållbart sätt. [1]

De upp till 500 miljarder som Riksbanken vill stödja landets företag med, kan idag bara slussas ut via bankerna, men det är inte säkert att bankerna kommer använda pengarna för att faktiskt stödja utsatta företag. [2] De 600 miljarderna i dollarlån hjälper bankerna att klara sina åtaganden i dollar, men det hjälper inte direkt medborgarna eller samhället. Och de 300 miljarderna i kvantitativa lättnader riskerar att fastna på finansmarknaderna istället för att komma ut i realekonomin. [3]

Vi vill ge Riksbanken en helt ny och bättre kanal för att distribuera pengar: “helikopterpengar” till medborgarna. När nyskapade pengar ges till medborgarna garanteras att konsumtionen inte faller ännu mer för att folk har brist på pengar eller är oroliga för sin ekonomi. Pengarna kan användas till att klara basbehoven, amortera, betala räntor och hyror vilket räddar utsatta människor från sms-lån och skuldfällor, samt även småföretag, fastighetsvärdar och banker. Dessutom ökar efterfrågan på varor och tjänster generellt så företagen får ökade intäkter och ekonomin kan återhämta sig på sikt. [4] På så vis kommer nya pengar ut och gör samhällsnytta istället för att fastna på finansmarknaderna.

Läs mer om helikopterpengar och de mer grundläggande reformer som krävs för att skapa ett demokratiskt, hållbart och rättvist penningsystem här:
https://positivapengar.se/fakta-om-helikopterpengar/

Se noter och källhänvisningar här:
https://positivapengar.se/noter-till-uppropet/

Hur den kommer att överlämnas

Vi skickar in uppropet till regeringen och riksdagsledamöterna före 16 April, som är sista dagen att inkomma med synpunkter på förslaget till ny riksbankslag. I nuvarande lagförslag har Riksbanken enbart rätt att rädda banker, finansindustrin och storföretag. I det nya lagförslaget vill vi Riksbanken ska ges befogenhet att dela ut helikopterpengar till medborgarna.

Skriv på NU och kräv att politikerna ska låta Riksbanken dela ut helikopterpengar till medborgarna!

Uppdateringar

2020-04-01 22:24:50 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-03-29 17:08:38 +0200

Andreas Cervenka, Dagens industri skriver: "Sammantaget innebär Riksbankens insatser, direkt och indirekt, en gigantisk bail-out av de största risktagarna i ekonomin som banker, hedgefonder, riskkapitalbolag och fastighetsmiljardärer."

"om utpräglade klippare klarar sig medan vanliga, hårt arbetande och försiktigt belånade företagare går under i tusental och välfärden stryps kommer det leda till en enorm svekdebatt".

En bail-out av medborgarna kanske kunde vara rimligare än att alltid rädda storbanker finansföretag? Sprid uppropet till dina vänner!

https://www.di.se/nyheter/livsfarligt-vraka-pengar-over-landets-hasardspelare/

2020-03-26 09:43:27 +0100

Nyhet: Japan planerar helikopterpengar till alla hushåll på 200 000 - 300 000 yen, motsvarande 18 100 - 27 100 kronor, per hushåll. Dessa pengar ska ges ut i maj. När är det Sveriges tur?

https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-working-to-hammer-out-500bn-stimulus-package

2020-03-26 02:54:38 +0100

500 underskrifter nådda

2020-03-25 10:42:01 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-25 09:20:53 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-25 08:43:03 +0100

25 underskrifter nådda