Hoppa till huvudinnehåll

Till: Henrik Lindh

Rädda Båtsmansskolan

Hur kan en fullt fungerande skola stängas, utan att föräldrar och barn får vetskap om detta? I ett område som älskas av att allt finns, det vill säga förskola och skola. Inget långsiktigt tänkande då barn och föräldrar behöver få planera och förbereda för skolstart. En del barn behöver få lång tid att processa vad som ska ske. Detta borde ha uppdagas innan skolval gjordes. Sedan är det orimligt att information enbart går ut till föräldrar som har barn som går på skolan nu och inte dem som fått placering på Båtsmansskolan nästa termin. Det uppstår stor problematik när barn i samma familj inte blir placerade i samma skola. Varför ska ni försvåra för familjer och deras vardag? Barn som fått fina vänskapsrelationer och skapat god relation med pedagoger som ger trygghet bara bryts upp. De åtgärder som behöver omgående vidtas är att politiker bör se fördelar med att behålla skolan och ge ekonomiska resurser till detta.

Varför är det viktigt?

Rädda Båtsmansskolan för att behålla trygghet för barn och föräldrar och relationer som byggt upp med pedagoger och vänner. Behålla korta och trygga avstånd för barn till skolan som bidrar till fysisk aktivitet och självständighet. En skola
nära miljö och natur som bidrar till hälsa och utveckling borde prioriteras av kommunen. Båtsmansskolan som är en mindre skola skapar goda förutsättningar som sammanhållning, utveckling och relationer.
136 46 Haninge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-04-08 17:12:44 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-04-06 23:34:11 +0200

500 underskrifter nådda

2023-04-06 18:40:04 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-06 18:19:16 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-06 18:06:14 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-06 18:01:37 +0200

10 underskrifter nådda