Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker och tjänstemän inom vattenkraften

Rädda de svenska fiskarna!

Vattenkraften står för en stor del av den negativa påverkan på flertalet sötvattenlevande arter. Hur kan man tillåta att de svenska vattenkraftverken dödar så många fiskar? Fiskar som är utrotningshotade dör i våra vattenkraftverk. Det finns flera goda exempel på hur man kan minska den stora fiskdöden i våra kraftverk, bland annat fria vandringsvägar för fisk och andra vandrande arter, miljöanpassade flöden, minimitappningar och att undvika nolltappningar. Vetenskapen är tydlig och likaså effekten när dessa åtgärderna genomförs. Hur kan politiker och tjänstemän tillåta att vattenkraften bedrivs på detta sättet med all kunskap som vi har?

Varför är det viktigt?

Skydda de svenska fiskarna, ålarna och mikroorganismerna som dör i den svenska vattenkraften. Allt hänger samman vilket innebär att hela ekosystemet hotas om bara en enda art försvinner.

Uppdateringar

2022-10-09 22:16:06 +0200

10 underskrifter nådda