Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Skarpnäck stadsdelsnämnd

Rädda förskolan Ljusglimten från nedläggning!

Hjälp oss att rädda förskolan Ljusglimten i Bagarmossen från nedläggning!

Förvaltningen planerar att stänga ner vår förskola i samband med en renovering från sommaren 2024.

VI KRÄVER ATT SKARPNÄCK STADSDELSNÄMND GER DIREKTIV TILL FÖRVALTNINGEN OM ATT VERKSAMHETEN SKA FÅ FLYTTA TILLBAKA TILL LJUSGLIMTEN EFTER FÄRDIG RENOVERING SOMMAREN 2025!

Varför är det viktigt?

Det finns många viktiga argument:

- Ljusglimten är en fantastisk förskola och är en viktig resurs i stadsdelen och för de barn som har glädjen att gå där. Verksamheten har byggts upp under lång tid av en underbar och erfaren personal. Förskolan får högsta betyg tillsammans med Grönmossen som Bagarmossens bästa kommunala förskola i föräldraenkäten från 2022. Förskolan har en jättefin gård och ligger i direkt anslutning till Nackareservatet.

- Utan återflytt riskerar barngrupper och personalgrupp att splittras eftersom det finns de som inte är intresserade av att flytta över permanent till en ny 8-avdelningsförskola, vilket nu är planen.

- Ljusglimten planeras stå tom till dess att barnantalet börjar stiga igen, enligt prognos tidigast 2027. Att ha en tomställd byggnad skapar otrygghet på platsen och risk att huset vandaliseras. Detta tycker även Sisab som är fastighetsägare är ett problem.

- Stadsdelen kommer oavsett fortsatt behöva betala hyra för Ljusglimten. Det finns i dagsläget ingen alternativ plan för tillfällig verksamhet i huset.

- Ljusglimten kommer stå nyrenoverad från sommaren 2025. Det är helt orimligt att inte låta den personalgrupp och den barngrupp som utgör Ljusglimten, och vill vara på Ljusglimten, att få flytta tillbaka.

- Det är orimligt att slå sönder en omtyckt verksamhet som byggts upp under lång tid och som berör så många familjer och anställda. Framför allt - våra barns behov av relationer, anknytning och kontinuitet måste respekteras.

Bakgrund:
Anledningen till att förvaltningen vill stänga Ljusglimten är ett minskande barnantal i stadsdelen samtidigt som man ska bygga en ny förskola. Då föredrar man att samla alla barn i en stor nybyggd 8-avdelningsförskola. Men Ljusglimten är en 4-avdelningsförskola vilket också är en storlek med goda förutsättningar för en välfungerande ekonomi. De ekonomiska skäl som förs fram av förvaltningen för nedläggning är inte starka nog sett till de skador som blir.

UPPDATERINGAR
- Eftersom det är ett problem att ha Ljusglimten tomstäld i flera år har förvaltningens tjänstepersoner fört fram att byggnaden skulle kunna hyras ut till Utbildningsförvaltningen. Vi ringde upp chefen på Utbildningsförvaltningen Peter Bragnér som direkt dementerade detta. Utbildningsförvaltningen har inget intresse, varken nu eller framåt, av att hyra fler lokaler i Bagarmossen. Med tanke på minskande barnantal behöver de snarare justera ner sina egna lokaler.
- Vi har också ringt upp rektorn på Oasen och frågat vad som händer där. Det har varit stängt en längre tid pga en vattenläcka i lokalerna. Oasens rektor berättade att de inte har några konkreta planer i nuläget på att starta upp verksamheten igen och att renoveringen av lokalerna inte påbörjats ännu. Lokalen tillhör allmännyttiga Stockholmshem och innehåller 3 avdelningar.
- Bygget av nya Stångåvägen med 8 avdelningar för 144 barn innebär alltså en enorm överetablering av förskolelokaler. Från sommaren 2025 kommer det sannolikt stå tomt i Ljusglimten, Oasen och Solbacken Nord. Detta motsvarar förskoleplatser för 176 barn.
- Allt mer kan man ifrågasätta bygget av Stångåvägen. Hyreskostnaden kommer ligga på ca 3,5 miljoner kr/år, detta i en tid av kris och stora nedskärningar inom förskola och skola.
- Söndag 14/5 hade vi möte med stadsdelsnämndens ordförande Cecilia Obermüller. Det var ett bra möte och vi väntar nu på återkoppling.
- Söndag 11 juni hade vi ett liknande möte med ytterligare fler stadsdelspolitiker. André Nilsson från Liberalerna, Kristina Persdotter från Socialdemokraterna och Henrietta Ludwig från Centerpartiet var med. De skickade med att vi kommer få politisk återkoppling men att detta blir först efter sommaren.

Om Ljusglimten:
Förskolan Ljusglimten ligger på Ljusnevägen 1A precis där Byälvsvägen tar slut.

/Föräldrainitiativet Rädda Ljusglimten

Hur den kommer att överlämnas

Till politiker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd vid ett ordinarie nämndmöte

Bagarmossen, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategorier

Uppdateringar

2023-07-04 09:56:48 +0200

500 underskrifter nådda

2023-07-03 22:03:12 +0200

Hej!

Idag publicerade Mitt i en artikel om Rädda Ljusglimten och vårt engagemang. Det känns väldigt bra att vår fråga uppmärksammas och vi hoppas att ännu fler intresserar sig och ställer sig bakom vårt krav på stadsdelens politiker om en ny planering som säkerställer Ljusglimtens fortlevnad.

Läs artikeln här: https://www.mitti.se/nyheter/foraldrar-kampar-for-sin-forskola-6.3.93721.b282cba8f9

Ännu en uppdatering är att vi träffade tre politiker för snart en månad sen. Det var André Nilsson från L, Kristina Persdotter från S och Henrietta Ludwig från C. Mötet var bra och konstruktivt. Politikerna gav besked om att vi kommer få politisk återkoppling kring Ljusglimtens framtid efter sommaren! Då ska vi även överlämna denna namninsamling till politikerna.

Så en uppmaning! Ni som redan skrivit under får gärna dela länken vidare så att vi får in ännu fler namn på listan. Tack på förhand!

2023-05-16 06:34:08 +0200

Hej alla!

I helgen har vi haft fullt upp  Först hade vi namninsamling på Bagis Megaloppis på lördagen och igår söndag träffade vi Cecilia Obermüller som är ny ordförande i stadsdelsnämnden.

Det var ett jättebra möte där vi beskrev situationen i sin helhet och sen gick vi bort och tittade på Ljusglimten. Vi berättade att Utbildningsförvaltningen saknar intresse att hyra Ljusglimten efter samtal med chefen där Peter Bragnér, något som förts fram som möjlighet tidigare från förvaltningens avdelningschef. Vi berättade också att  Oasen med stor sannolikhet inte öppnar upp igen.

Det betyder att det redan idag finns lediga förskolelokaler i Bagarmossen och att det från sommaren 2025 kommer stå tre fungerande tomma förskolor i Bagis - Ljusglimten, Oasen och Solbacken Nord, motsvarande platser för 170 barn. Bygget på Stångåvägen framstår alltmer som en märklig investering.

Nu inväntar vi återkoppling från Cecilia Obermüller.

Stort tack alla som stöttar kampanjen!

2023-03-06 12:53:20 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-06 03:35:16 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-05 21:34:30 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-05 17:11:59 +0100

10 underskrifter nådda