Hoppa till huvudinnehåll

Till: Alla

Rädda Kungsberga by

Rädda Kungsberga by

Stoppa detaljplanen för Kungsberga 1:34!
Med bebyggelse av 18 stora villor på stora tomter, däribland tvåvåningshus, på fruktbar, högklassig åkermark och rivning av en praktfull 1800-tals ladugård med loge, samt rivning av bostadshus fr bl a samma tid, förstörs kärnan i Kungsberga - en idyllisk medeltida oskiftad 12-gårdaby!
Vi kan hitta alternativa sätt att förtäta på!

Varför är det viktigt?

Kulturarvet - det vackra landskapet med en åker som brukats sedan järnåldern har vi bara lånat av våra barn!

Kungsberga

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Det handlar om att bevara de resurser i naturen som kan ge oss de verkliga värden vi behöver (ekologisk mat, natur, gemenskap, kultur) och inte tillåta samhällsparasiter som bankägarna och deras associerade står för att exploatera våra liv och behålla oss som pengaslavar.
  • Så viktigt för våra barn och kommande generationer att vi får behålla det ursprungliga landskapet. Det kan inte vara meningen att grönområden ska utplånas för att ge plats för bebyggelse. Det finns alternativ i detta fall!

Uppdateringar

2019-07-25 03:01:07 +0200

100 underskrifter nådda

2018-12-10 20:28:38 +0100

50 underskrifter nådda

2018-12-10 15:52:07 +0100

25 underskrifter nådda

2018-12-09 19:30:27 +0100

10 underskrifter nådda