Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kyrkomötet 2022

RÄDDA SKÖNDALS KYRKOMUSIKERUTBILDNING!

Det behövs fler kyrkomusiker, inte färre!

Kyrkomusikerutbildningen på Sköndal är under akut hot. År 2022 påbörjades avveckling av utbildningen på grund av utebliven finansiering, trots att söktrycket till utbildningen är högt och att unika möjligheter till högskolestudier för kyrkomusiker erbjuds. Svenska kyrkan kan hjälpa utbildningen att överleva genom att skjuta till medel. Det skulle vara både en viktig och konkret åtgärd för att stärka återväxten av kyrkomusiker.

Varför är det viktigt?

Kyrkomusiker är en avgörande del av Svenska kyrkans organisation. En god kyrkomusiker är en omistlig del av församlingsarbetet, och en ovärderlig kontakt med människor, gudstjänstfirare, körsångare, konsertpublik och många fler därtill. Alla som någon gång varit i ett kyrkligt sammanhang vet vilken viktig roll musiken spelar.
Det är därför allvarligt att bristen på utbildade kyrkomusiker i Sverige är skriande, och dessutom fortsätter att öka. Inom de närmsta tio åren beräknas stora pensionsavgångar, och i nuläget utexamineras från svenska kyrkomusikerutbildningar inte mer än hälften av det årliga behovet. Varje framtida välutbildad kyrkomusiker är viktig, och gör skillnad på riktigt.

Det är ett sorgilgt faktum att Sveriges äldsta fristående utbildning för kyrkomusiker, kyrkomusikerutbildningen på Sköndal (del av Marie Cederschiöld högskola), nu hotas akut av nedläggning. I över 60 år har utbildningen levererat kyrkomusiker på högsta nivå och den står i nuläget för ca 20% av landets högskoleplatser på kandidatnivå i kyrkomusik.

Kyrkomusikerutbildningen på Sköndal saknar heller inte studenter, tvärtom! Skolan har högt söktryck, och ger unika möjligheter till individuell studiegång och deltidsstudier. En stor andel av de sökande studenterna har Sköndals kyrkomusikerutbildning som sitt enda alternativ. Vill vi tappa dessa framtida välutbildade kyrkomusiker?

Utbildningen bekostades fram till för ett par år sedan genom en överenskommelse mellan svenska staten och Svenska kyrkan, där båda parter insåg det viktiga i denna utbildning för både kyrkan och det svenska kultursamhället i stort. När Svenska kyrkan valde att lämna denna överenskommelse så upphörde möjligheten att driva utbildningen långsiktigt.

Vi vill att ALLA parter inser att kyrkomusiker behövs, och att det vore en stor förlust både kompetensmässigt och i ekonomiskt att behöva lägga ner en av de pålitligaste kyrkomusikerutbildningarna i Sverige.
Vi behöver fler utbildade kyrkomusiker, inte färre!

Att återuppta det ekonomiska stödet är det bästa för alla parter.
Att avstå och säga nej är att skrota en efterfrågad utbildning i en tid där den bevisligen behövs mer än nånsin.

Svenska kyrkan har flera andra projekt som ska hjälpa och stödja rekryteringen av kyrkomusiker, och framhåller i andra sammanhang hur viktigt detta är. Ingen åtgärd kan vara mer konkret och effektiv än att säkerställa att utbildningsplatserna finns kvar! Inget kan vara mer förödande än att se en utbildning som den på Sköndal tvingas läggas ner.

Win-win eller lose-lose?!

Vi uppmanar Svenska kyrkan att rädda Sköndals kyrkomusikerutbildning!

Kategorier

Uppdateringar

2022-09-14 07:07:13 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-09-13 12:25:59 +0200

500 underskrifter nådda

2022-09-12 22:21:35 +0200

100 underskrifter nådda

2022-09-12 21:36:42 +0200

50 underskrifter nådda

2022-09-12 21:18:31 +0200

25 underskrifter nådda

2022-09-12 21:05:33 +0200

10 underskrifter nådda