Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

Rädda strömming

Rädda strömming

Minska kvoten!!!!(från 111 000 ton- till 50 000 ton)

Sätt press på Hav och Vatten myndigheten och ICES!!!!!

Lyssna på oss yrkesfiskare!!!!

Svara på länsstyrelsernas skrivelse(Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg)

Varför är det viktigt?

Att kvoten minskas till 50 000 ton!!!
Att strömmingen kan fortplanta och återhämta sig!!!
Så det inte blir ett dött hav!!!!!
Att bevara kustnära fiskare längs kusten,så kunder och turism kan köpa fisk av en lokal yrkesfiskare!!!!

Att surströmming inläggningar blir kvar så att man kan köpa surströmming,den som är så god,Norrlands dilekates!!!

893 40 Köpmanholmen, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-12-20 18:01:52 +0100

500 underskrifter nådda

2021-12-17 18:30:57 +0100

100 underskrifter nådda

2021-12-17 10:40:35 +0100

50 underskrifter nådda

2021-12-17 05:29:30 +0100

25 underskrifter nådda

2021-12-16 22:29:29 +0100

10 underskrifter nådda