Hoppa till huvudinnehåll

Till: Äldreminister Åsa Regnér

Rätt till ersättning för vanvårdade barn - också efter 1980

Det lagförslag som ger alla som varit utsatta för vanvård inom den sociala barnavården efter 1980 skall omfattas av samma rätt som gruppen 1920-1980.

Varför är det viktigt?

Vanvård av omhändertagna barn upphörde inte 1980, flera som varit utsatta går miste om rätten att söka ersättningen på 250 000 kr.

Det finns heller inga förslag från regering eller riksdag att barn idag har rätt till ersättning om de utsätts för felaktig hantering inom socialtjänsten.

Kommunerna kan i princip behandla omhändertagna barn hur som helst eftersom de barnen saknar röster eller mandat att driva sina ärenden juridiskt.

Rosenbad, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2015-10-20 15:56:25 +0200

100 underskrifter nådda

2015-10-07 10:25:46 +0200

50 underskrifter nådda

2015-10-07 07:42:31 +0200

25 underskrifter nådda

2015-10-07 05:23:36 +0200

10 underskrifter nådda