Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skatteutskottet

Rensa i Fossilrabatten!

En viktig del i vårt arbete för att minska klimatutsläppen är att vi måste sluta finansiera fossila bränslen med våra skattepengar. Utredningarna och underlagen finns redan på plats, fasa ut de fossila subventionerna under nästa mandatperiod (2018-2022)!

Varför är det viktigt?

Varje år går i dagsläget 50 miljarder ur statskassan till att betala för utsläpp som vi egentligen vill minska - DET ÄR HELT ORIMLIGT.
Pengar som skulle kunna gå till viktigare saker: hållbar utveckling, skola, vård eller forskning.

Det fossila måste betala för sina egna kostnader och sluta vara ett "kostnadseffektivt val" för företag och privatpersoner. Varför hålla nere priser på det vi vet är fel? Är det en effektiv stimulans av marknaden när vi strävar mot hållbarhet?

Vi vägrar låta våra skattepengar förstöra vår framtid! Skriv under för att hjälpa oss sätta fart på den här frågan!

**********
Exempel på fossila subventioner: (miljoner kr)
**********
Nedsatt energiskatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk: 200 mnkr
Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen i industrin: 630 mnkr
Nedsatt energiskatt på el i tillverkningsindustrin & i datorhallar: 12 200 mnkr
Nedsatt energiskatt för diesel i industriell gruvverksamhet: 250 mnkr
Energiskatt på diesel i motordrivna fordon: 7970 mnkr
Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes luftfart: 820 mnkr
Reseavdrag: 5790 mnkr

***********
Källor:
***********
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/redovisning-ru-pot-miljosk-subv.pdf

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6455-6.pdf

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6666-6.pdf?pid=16477

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4946903

Hur den kommer att överlämnas

Insamlingen kommer användas för att skapa tryck på skatteutskottet att påskynda arbetet i den här frågan.
Luntan med namn kommer lämnas till utskottets ordförande Per Åsling (C).

Länkar

Uppdateringar

2019-07-22 23:55:38 +0200

1,000 underskrifter nådda

2018-02-12 19:22:40 +0100

500 underskrifter nådda

2018-02-02 16:46:58 +0100

100 underskrifter nådda

2018-02-02 13:30:43 +0100

50 underskrifter nådda

2018-02-02 12:01:24 +0100

25 underskrifter nådda

2018-02-02 11:01:09 +0100

10 underskrifter nådda