Till: Skatteutskottet

Rensa i Fossilrabatten!

Rensa i Fossilrabatten!

En viktig del i vårt arbete för att minska klimatutsläppen är att vi måste sluta finansiera fossila bränslen med våra skattepengar. Utredningarna och underlagen finns redan på plats, fasa ut de fossila subventionerna under nästa mandatperiod (2018-2022)!

Varför är det här viktigt?

Varje år går i dagsläget 50 miljarder ur statskassan till att betala för utsläpp som vi egentligen vill minska - DET ÄR HELT ORIMLIGT.
Pengar som skulle kunna gå till viktigare saker: hållbar utveckling, skola, vård eller forskning.

Det fossila måste betala för sina egna kostnader och sluta vara ett "kostnadseffektivt val" för företag och privatpersoner. Varför hålla nere priser på det vi vet är fel? Är det en effektiv stimulans av marknaden när vi strävar mot hållbarhet?

Vi vägrar låta våra skattepengar förstöra vår framtid! Skriv under för att hjälpa oss sätta fart på den här frågan!

**********
Exempel på fossila subventioner: (miljoner kr)
**********
Nedsatt energiskatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk: 200 mnkr
Nedsatt energiskatt på uppvärmningsbränslen i industrin: 630 mnkr
Nedsatt energiskatt på el i tillverkningsindustrin & i datorhallar: 12 200 mnkr
Nedsatt energiskatt för diesel i industriell gruvverksamhet: 250 mnkr
Energiskatt på diesel i motordrivna fordon: 7970 mnkr
Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes luftfart: 820 mnkr
Reseavdrag: 5790 mnkr

***********
Källor:
***********
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/redovisning-ru-pot-miljosk-subv.pdf

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6455-6.pdf

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6666-6.pdf?pid=16477

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4946903

Hur den kommer att överlämnas

Insamlingen kommer användas för att skapa tryck på skatteutskottet att påskynda arbetet i den här frågan.
Luntan med namn kommer lämnas till utskottets ordförande Per Åsling (C).

Kategorier

Mer information


Anledningar att skriva under

  • För att jag älskar mina barnbarn och alla andras älskade barnbarn och för död och pina vill att de också ska ha en rimlig värld att leva sina liv i!
  • TACK för att ni har dragit igång den här kampanjen. Hoppas vi blir riktigt många som skriver på. En sak till som skulle kunna vara med på listan är alla fossilbolag som tjänar på våra pensionspengar.
  • Klimatutsläppen måste minska

Uppdateringar

2018-02-12 19:22:40 +0100

500 underskrifter nådda

2018-02-02 16:46:58 +0100

100 underskrifter nådda

2018-02-02 13:30:43 +0100

50 underskrifter nådda

2018-02-02 12:01:24 +0100

25 underskrifter nådda

2018-02-02 11:01:09 +0100

10 underskrifter nådda