Hoppa till huvudinnehåll
Häng på Isabelle och skriv under namninsamlingen du med.

Till: Kommunfullmäktige i Partille

Sälj inte Partillebornas hem!

Sälj inte ut partillebornas hem!

Varför är det viktigt?

Bor du i hyresrätt? Eller vill du bo i hyresrätt? Snart kan dina möjligheter till det bli kraftigt (mer) begränsade!

Just nu driver M, SD, KD och L att Partillebo, det kommunala bostadsbolaget, ska sälja ca 300-400 av bolagets hyresrätter. Medräknat de projekt som redan planeras innebär det i praktiken att över 10 % av bolagets bostadsbestånd ska säljas ut.

- För dig som hyresrättsinnehavare betyder det att du inte kan känna dig trygg med vem som kommer vara din hyresvärd framöver.
- För dig som ungdom betyder det att möjligheten att få en första bostad blir (än) svårare än det är idag med ännu längre kötider.
- För dig som kommuninvånare betyder det att de styrande är villiga att riskera stabiliteten och kvaliteten i ett av landets mest uppskattade bostadsbolag (som dessutom är hyresvärd för våra skolor, förskolor och äldreboenden).

Vi i S, V och MP kommer aldrig gå med på detta slag mot det kommunala bostadsbolaget och skulle riva uppdraget direkt den dag vi styr kommunen. Genom att kräva en sådan minskning gör M, SD, KD och L det ännu svårare för framförallt unga att få ett första hem och de öppnar även upp för att befintliga hyresrättsinnehavares hem säljs ut till privata hyresaktörer. Politiken behöver värna om att det finns bostäder för alla målgrupper och inte sälja ut lägenheterna med lägst hyror!

Dessutom stoppar de dels de chanser Partillebo har till utveckling, planerade projekt behöver akut stoppas, bolagets möjligheter att vara en aktiv samhällsaktör tillsammans med kommunen blir kraftigt försämrade och partillebornas hittills välfungerande bostadsbolag riskerar att skadas.

Vi kommer göra allt vi kan för att stoppa detta, och vi behöver din hjälp! Skriv under vår namninsamling och hjälp oss visa hur många vi är som är emot detta!
Partille, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-04-16 20:16:42 +0200

500 underskrifter nådda

2024-04-11 08:50:49 +0200

100 underskrifter nådda

2024-04-10 21:13:33 +0200

50 underskrifter nådda

2024-04-10 18:44:59 +0200

25 underskrifter nådda

2024-04-10 17:16:24 +0200

10 underskrifter nådda